Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Poznańska to 27 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie zasad konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą wykorzystać w przemyśle maszynowym, zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, czy też jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Bartosz, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to kierunek idealny dla wszystkich, którzy pałają zamiłowaniem do techniki. Konstrukcja maszyn, technologia ich wytwarzania – to najważniejsze rzeczy dla studenta tego kierunku. To trochę tak, jak być dzieckiem i trafić do specyficznego wesołego miasteczka i móc jeszcze wszystkiego dotknąć. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

Mechanika i budowa maszyn studia Poznań

Mechanika i budowa maszyn studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn,
 • metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru,
 • projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Poznańskiej może  znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach administracyjnych,
 • instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • jednostkach edukacyjnych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • zakładach lotniczych,
 • portach lotniczych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie pierwszego stopnia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Wszyscy ci, którzy denerwują się na myśl o rekrutacji na studia powinni się uspokoić, ponieważ cały proces jest niezwykle łatwy, a poza tym nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Wszystko przebiega w oparciu o specjalny system internetowej rekrutacji.

Każdy kandydat zakłada w nim indywidualne konto i za jego pomocą wprowadza niezbędne dane osobowe, uzyskane wyniki maturalne, dołącza fotografię oraz wnosi opłatę rekrutacyjną. Jednym słowem, wypełnianie poleceń podpowiadanych przez system przybliża nas do rekrutacyjnego sukcesu.

Należy pamiętać tylko o terminach. Wszystkie kwalifikacyjne polecenia należy wypełniać w określonym czasie. Spóźnienia mogą mieć przykre konsekwencje, między innym w postaci z usunięcia z listy osób ubiegających się o przyjęcie. Kiedy rusza rekrutacja? Zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, ale żeby poznać dokładną datę należy śledzić na bieżąco informacje z uczelni.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych można uznać za przyjemną część postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ dotyczy tylko tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Zebrane dokumenty powinny być w wiązanej białej teczce. Do dokumentów rekrutacyjnych zalicza się ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi się już na początku procesu kwalifikacyjnego, gdyż stanowi ona wykupienie biletu do ubiegania się o indeks. Każdy kandydat otrzymuje informacje na jakie konto powinien przelać określoną kwotą. Gdzie znajdziemy taką informację? W jednej z zakładem naszego konta w systemie internetowej rekrutacji. Naturalnie, w tym przypadku również należy pamiętać o dotrzymaniu wyznaczonego terminu. Brak opłaty niemal automatycznie skreśli nas z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Aby studiować Mechanikę i budowę maszyn należy mieć głowę na karku i odznaczać się umiejętnościami z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Oznacza to, że aby mieć szansę na studia należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z fizyki oraz matematyki. O czym jeszcze warto pamiętać? O nauce języka obcego. Jego znajomość przyda się w każdej branży.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych ma na celu unaocznienie kandydatom szans w postępowaniu rekrutacyjnym. Służą do tego wzory, które można odnaleźć na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Uzyskane wyniki należy po prostu podstawić od obowiązującego w danym roku wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie zalety. Poszerzamy wiadomości, rozwijamy umiejętności, a w przypadku sukcesów możemy ułatwić sobie drogę na studia. W procesie kwalifikacyjnym na Mechanikę i budowę maszyn brane pod uwagę są następujące konkursy i olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP

Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP

Komentarze (0)