Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2021

Studia na kierunku dziennikarstwo w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • formy informacyjne
 • nowe formy komunikowania
 • źródła informacji dziennikarskich
 • realizacja audiowizualna
 • genologia i retoryka dziennikarska
 • marketing
 • systemy polityczne

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Dziennikarstwo, prowadzone na studiach licencjackich.

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy reporterskiej, redakcyjnej i wydawniczej. Dziennikarstwo w WSPA w Lublinie to nauka korzystania z narzędzi komunikacji sieciowej, pozyskiwania, redagowania i selekcji informacji, konstruowania reportaży radiowych i telewizyjnych, montażu oraz prowadzenia kampanii politycznych i reklamowych.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku studiów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: formy informacyjne, nowe formy komunikowania, źródła informacji dziennikarskich, realizacja audiowizualna, genologia i retoryka dziennikarska, marketing, systemy polityczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa w WSPA mogą wykorzystać w telewizji, redakcjach informacyjnych mediów masowych, redakcjach portali internetowych, agencjach public relations, prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Sebastian, student Dziennikarstwa mówi:

„Wybrałem studia dziennikarskie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie bo mają praktyczny charakter, a wykładowcy to prawdziwi dziennikarze znani każdemu kto choć trochę obcuje z mediami.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wielu form dziennikarstwa,
 • zarządzania mediami,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • psychologii społecznej,
 • ekonomiki mediów,
 • badania opinii publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • telewizji,
 • redakcjach informacyjnych mediów masowych,
 • prasie lokalnej lub ogólnopolskiej,
 • rozgłośniach radiowych,
 • redakcjach portali internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach artystycznych,
 • domach mediowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku dziennikarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Lublinie

WSPA Lublin kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Lublinie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)