Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

19.05.2023

Praca socjalna – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku praca socjalna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku praca socjalna w WSPA LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja interpersonalna
 • polityka społeczna
 • aksjologia pracy socjalnej
 • komunikacja międzykulturowa
 • współczesne problemy społeczne
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • patologie społeczne i interwencja kryzysowa
 • diagnostyka potrzeb społecznych
 • metodologia badań społecznych
 • psychologia społeczna

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Praca socjalna, prowadzona na studiach licencjackich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przybliżenie aktualnych problemów społecznych, ich przyczyn, sposobów rozwiązywania oraz profilaktyki. Praca socjalna w WSPA to uwrażliwienie na drugiego człowieka, nabycie umiejętności rozpoznawania problemu i podejmowania działań naprawczych. Kierunek współpracuje z wieloma ośrodkami administracji publicznej, w tym, między innymi, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W gronie przedmiotów realizowanych na kierunku Praca socjalna znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna, współczesne problemy społeczne, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, patologie społeczne i interwencja kryzysowa, diagnostyka potrzeb społecznych, metodologia badań społecznych, psychologia społeczna, społeczność lokalna i jej organizacja, superwizja w pracy socjalnej, aktywna integracja społeczna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej w WSPA mogą wykorzystać w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Milena, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to wymagający kierunek. Istotna jest wiedza, wiele umiejętności, ale także wrażliwość i charakter. Tutaj, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji uczę się wszystkiego. Zdobywam kompetencje zawodowe i ćwiczę postawy jako człowiek chcący pomagać drugiemu człowiekowi.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną:

Absolwent kierunku Praca socjalna może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji problemowych,
 • metod pracy socjalnej,
 • psychologii i socjologii,
 • programów pomocy społecznej,
 • marketingu społecznego,
 • psychoterapii i socjoterapii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)