Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy polityczne
 • organizacje międzynarodowe
 • geografia polityczna świata
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • psychologia społeczna
 • analiza sytuacji w gospodarce światowej
 • instytucje Unii Europejskiej
 • zarządzanie informacją

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich są Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach licencjackich.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności komunikacji społecznej w szerszym spektrum, w otoczeniu międzynarodowym, dyplomacji i polityki zagranicznej. Stosunki międzynarodowe w WSPA to także poznanie dwóch języków obcych, w  tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W gronie przedmiotów realizowanych na kierunku Stosunku międzynarodowe znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, geografia polityczna świata, międzynarodowa ochrona praw człowieka, psychologia społeczna, analiza sytuacji w gospodarce światowej, instytucje Unii Europejskiej, zarządzanie informacją, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wypowiedzi publiczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Stosunków międzynarodowych w WSPA w Lublinie mogą wykorzystać w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, organach administracji państwowej, placówkach dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Adam, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe w WSPA to studia dla tych, których interesuje świat i wydarzenia, które się w  nim rozgrywają. Powiedzieć, że kierunek jest ciekawy to nic nie powiedzieć. Stosunki międzynarodowe w WSPA to studia skierowane do ludzi chcących zrozumieć różne mechanizmy, bez których między innymi nasz kraj nie istniałby w szereg Unii Europejskiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji międzykulturowej,
 • procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie,
 • obowiązujących zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • zasad stosunków gospodarczo- handlowych,
 • logistyki w biznesie międzynarodowym,
 • bezpieczeństwa informacyjnego,
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • polityki migracyjnej i azylowej,
 • zarządzania informacją.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • organach administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych,
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce,
 • przedsiębiorstwach  działających na rynkach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Lublinie

WSPA kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)