Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia i społeczeństwo obywatelskie
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • techniki decyzyjne i organizatorskie
 • podatki i prawo podatkowe
 • event marketing
 • negocjacje i mediacje

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach licencjackich.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w różnych dziedzinach, takich jak: zarządzanie firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi. Zarządzanie w WSPA to rozwój kompetencji miękkich, takich jak indywidualizm czy umiejętność pracy w grupie, a także rozwój umiejętności projektowych, coraz częściej poszukiwanych na rynku pracy.

W gronie przedmiotów, które należy zaliczyć studiując Zarządzanie, znajdują się między innymi: socjologia i społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie kapitałem ludzkim, techniki decyzyjne i organizatorskie, podatki i prawo podatkowe, event marketing, negocjacje i mediacje, zarządzanie produkcją, dokumentacja kadrowa i płacowa, e- biznes, marketing terytorialny.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w WSPA mogą wykorzystać w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych, instytucjach administracyjnych, czy też we własnej firmie.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Damian,  student Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to złożony kierunek. Aby odnieść sukces w tej materii potrzeba bardzo wielu czynników; sama wiedza nie wystarczy. Dlatego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oprócz przekazywania wiedzy rozwija się w nas szereg umiejętności i kompetencji, bez których nie poradzimy sobie nie tylko w samym zawodzie, ale nawet podczas rozmowy o pracę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • strategii realizacji działań marketingowych,
 • efektywnego planowania zasobów przedsiębiorstwa,
 • zarządzania finansami,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • zarządzania informacją w administracji publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • w przedsiębiorstwach usługowych,
 • w przedsiębiorstwach handlowych,
 • w agencjach konsultingowych,
 • w organizacjach społecznych,
 • w stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Lublinie

WSPA kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)