Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Medycyna stanów nagłych
 • Biostruktura i rozwój organizmu ludzkiego
 • Profesjonalizm z elementami etyki i psychologii lekarskiej
 • Kompetencje generyczne w medycynie
 • Funkcjonowanie organizmu ludzkiego w zdrowiu i chorobie z podstawami diagnostyki klinicznej
 • Wstęp do nauk klinicznych
 • Anatomia
 • Biochemia
 • Mikrobiologia

 

 

Być lekarzem to marzenie wielu młodych ludzi. Gdyby stworzyć swego rodzaju ranking zawodów, o których myśli się od najmłodszych lat, to lekarz zająłby miejsce w pierwszej trójce. Ale jak wiadomo, nie jest to zawód łatwy. To misja wymagająca olbrzymiej, specjalistycznej wiedzy i licznych umiejętności. Drogę do spełnienia marzeń należy rozpocząć od nauki. Nauki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie Kierunek Lekarski realizowany jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Lekarski prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zakłada przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem oraz  przygotowanie do kierowania zespołami ludzkimi. Studenci uczą się między innymi zebrania wywiadu chorobowego i przeprowadzania odpowiednich badań, interpretacji wyników oraz wstępnego rozpoznania klinicznego, właściwego postępowania diagnostycznego, czy interpretacji wyników dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych i histopatologicznych. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obejmują między innymi takie przedmioty jak: biostruktura i rozwój organizmu ludzkiego, anatomia prawidłowa, chemia medyczna, diagnostyka laboratoryjna, medycyna stanów nagłych, genetyka kliniczna, immunologia ogólna, farmakologia i toksykologia, medycyna nuklearna, histologia, choroby wewnętrzne, pediatria, neurologia, chirurgia plastyczna, ortopedia z traumatologią, radiologia i diagnostyka obrazowa, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, patomorfologia, choroby zakaźne. Program nauczania skupia w sobie również przygotowanie informatyczne i biostatystyczne,  zagadnienia społeczne i humanistyczne takie jak etyka medyczna, historia filozofii, socjologia, historia medycyny, jak również wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych.

Absolwenci Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wyróżniają się umiejętnościami praktycznymi w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Posiadają dobre przygotowanie kliniczne, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, jak również charakteryzują się etyczną postawą wobec pacjenta. Osoby, które ukończyły omawiany kierunek będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Opinie

Studia w Łodzi to zagadnienie obszerne, w którym znajdują się różnorodne dyscypliny kształcenia. W największym mieście centralnej Polski znajduje się jedna z największych uczelni medycznych w kraju, w której kształci się ponad osiem tysięcy studentów. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Klaudia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, o której słyszał każdy, nawet niezwiązany z nauki medycznymi. To uczelnia, w której warto studiować, ponieważ gwarantuje zdobycie najwyższej jakości wykształcenia i świetne przygotowanie do przyszłego zawodu. To prawdziwa kuźnia talentów.

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

Kierunek Lekarski studia Łódź

Kierunek Lekarski studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zebrania wywiadu chorobowego i przeprowadzenia odpowiednich badań,
 • interpretacji wyników oraz wstępnego rozpoznania klinicznego,
 • zasad zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia,
 • rozpoznania stanu zagrożenia życia i przeprowadzenia sprawnej interwencji lekarskiej,
 • oceny problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)