Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

08.02.2022

Finanse i rachunkowość – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Politechnice Rzeszowskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • prawo gospodarcze
 • statystyka
 • audyt wewnętrzny
 • rynki finansowe
 • ubezpieczenia

 

Politechnika Rzeszowska to największa uczelnia techniczna w rejonie Podkarpacia, która oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie zasad funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także nabycie umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci uczą się rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych, w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy zarządzania, prawo gospodarcze, statystyka, audyt wewnętrzny, rynki finansowe, ubezpieczenia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości mogą wykorzystać w bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich, zakładach ubezpieczeń, firmach doradztwa finansowego i podatkowego.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie? Karolina, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia na Politechnice Rzeszowskiej to bardzo fajnie, aktywnie spędzony czas. Oczywiście, trzeba się uczyć i to wcale niemało, ale każdy z nas dobrze wie, że zdobytą wiedzę wykorzysta w pracy zawodowej.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Rzeszów

Finanse i rachunkowość studia 

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent Finansów i rachunkowości na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji procesów i zdarzeń gospodarczych,
 • modelowania i prognozowania złożonych procesów gospodarczych,
 • weryfikowania wyników badań ekonometrycznych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych,
 • oceniania projektów inwestycyjnych,
 • zasad funkcjonowania finansów państwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach leasingowych,
 • organizacjach społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)