Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa
 • biochemia
 • anatomia
 • histologia
 • biologia molekularna
 • fizjologia
 • zdrowie publiczne
 • etyka lekarska

 

Uniwersytet Rzeszowski to jedna z największych uczelni na Podkarpaciu, oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, prowadzące do otrzymania dyplomu lekarza, a potem do wykonywania tego zawodu. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim to także rozpoznawanie problemów medycznych, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, planowanie postępowania diagnostycznego, przewidywanie skutków leczenia.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa, biochemia, anatomia, histologia, biologia molekularna, fizjologia, zdrowie publiczne, etyka lekarska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego na UR mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

Podejmowanie decyzji o wyborze kierunku i uczelni, niektórym kandydatom spędza sen z powiek. Warto wtedy rozwiać wszelakie wątpliwości, aby bez trudu podjąć tę, istotną, decyzję. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Gabrysia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Rzeszowskim to duży prestiż. Wspaniali wykładowcy, ciekawe zajęcia – właśnie tak powinny wyglądać studia. U nas nie ma czasu na nudę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego,
 • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
 • konsekwencji niewłaściwego odżywiania i niedoboru witamin,
 • możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza,
 • prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych,
 • porozumiewania się z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowki kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycznym UR

Komentarze (0)