Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

21.06.2022

Zarządzanie – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2022

Studia na kierunku zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w AWF KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 168

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy sportu
 • historia gospodarcza
 • marketing
 • prawo i organizacja kultury fizycznej
 • statystyka opisowa
 • finanse
 • marketing w sporcie
 • systemy ochrony zdrowia

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach to uczelnia sięgająca tradycji kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów sportowych w latach pięćdziesiątych XX wieku. W ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą, między innymi, kierunek Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Studenci uczą się definiować i samodzielnie kierować złożonymi projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć. Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego to także umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy sportu, historia gospodarcza, marketing, prawo i organizacja kultury fizycznej, statystyka opisowa, finanse, marketing w sporcie, systemy ochrony zdrowia, sport i turystyka w Unii Europejskiej, perswazja i techniki negocjacyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w AWF mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, biurach administracji, instytucjach finansowych, klubach sportowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach opinie? Dawid, student Zarządzania mówi:

„Studiuję w Akademii Wychowania Fizycznego, bo chciałem połączyć dwie rzeczy: studiowanie zarządzania i zainteresowanie sportem. Nie mogłem inaczej wybrać, gdyż nawet nie miałbym takiej możliwości.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Katowice

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach:

Absolwent Zarządzania w AWF może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznego komunikowania, negocjowania i przekonywania,
 • organizowania i kierowania pracą zespołu,
 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali,
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • biurach administracji,
 • instytucjach finansowych,
 • związkach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

I etap- ocena stanu zdrowia II etap- egzamin wstępny III etap- przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie rekrutacyjne, w przypadku liczby kandydatów większej niż limit miejsc, ma charakter konkursowy i uwzględnia ranking wyników ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wpisany do suplementu do dyplomu oraz ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Komentarze (0)