Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Śląski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Kierunek Lekarski – Śląski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biostatystyka
 • farmakologia kliniczna
 • pierwsza pomoc medyczna
 • zdrowie publiczne
 • elementy prawa medycznego
 • medycyna rodzinna

 

Śląski Uniwersytet Medyczny to znacząca uczelnia medyczna w naszym kraju. Górnośląska szkoła wyższa oferuje istotne kierunki kształcenia, a jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych. Oprócz tego studenci uczą się podejmowania decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: biostatystyka, farmakologia kliniczna, pierwsza pomoc medyczna, zdrowie publiczne, elementy prawa medycznego, medycyna rodzinna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Kierunku Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Wiktoria, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Chociaż to zabrzmi śmiesznie, zostanie lekarzem to moje marzenie z dzieciństwa, bo bardzo lubiłam oglądać różne seriale o lekarzach. Teraz, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, moja marzenie się spełnia. Uczę się, by pewnego dnia zacząć pomagać ludziom. To niesamowite uczucie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując na Kierunku Lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym :

Absolwent Kierunku Lekarskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza,
 • rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
 • sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych,
 • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
 • właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta,
 • pierwszej pomocy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Nauk Medycznych

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Katowicach

SUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Komentarze (0)