Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka -  Politechnika Łódzka 2021

Studia medyczne w Polsce to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biogospodarka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna 
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Infotechnologie
 • Grafika inżynierska
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy biogospodarki

 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom bogatą gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biogospodarka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Głównym założeniem nauki jest uzyskanie bogatej wiedzy z zakresu nowych technologii w obszarze biogospodarki, zwłaszcza w obszarze przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Studenci nabywają umiejętności związanych z problematyką projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, na przykład realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, metrologia i systemy pomiarowe, mikrobiologia, chemia bioorganiczna, żywność funkcjonalna, technologie bioenergetyczne, biotechnologia przemysłowa, inżynieria biomateriałów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biogospodarki mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na miasto w centralnej Polsce, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kasia, studentka Biogospodarki mówi:

„Politechnika Łódzka to czołówka kształcenia wyższego. Od dawna o tym wiedziałam i koniecznie chciałam studiować właśnie na tej uczelni. Wszystkie opinie się potwierdziły. Na Politechnice Łódzkiej zdobywam nowoczesną wiedzę, dostosowaną do wymagań rozwijającego się rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biogospodarki na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwórstwa spożywczego,
 • inżynierii środowiska,
 • procesów przemysłowych,
 • procesów technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych,
 • inżynierii i technologii chemicznej,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie możesz pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Biogospodarka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Komentarze (0)