Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia – Politechnika Łódzka 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka 
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Biologia komórki
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Wstęp do biotechnologii
 • Technologie informatyczne
 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska.

Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: chemia organiczna, statystyka, biochemia, mikrobiologia, technologia i analiza żywności, chemia fizyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Politechnice Łódzkiej mogą wykorzystać w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, ochrony środowiska.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Justyna, studentka Biotechnologii mówi:

„Biotechnologia to taka dziedzina, która wpływa na wszystkich i dlatego jest taka ciekawa. Ale nawet najciekawszą wiedzę można przekazać w nudny i nieciekawy sposób. Na Politechnice Łódzkiej uczą ludzie pełni pasji, żyjący swoją dyscypliną naukową. To widać na prowadzonych przez nich zajęciach. To prawdziwa przyjemność uczyć się na tej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biotechnologii na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych,
 • prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem produktu,
 • prawa patentowego,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w przemyśle produkcji żywności,
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w laboratoriach analitycznych,
 • w ochronie środowiska,
 • jako organizator produkcji,
 • technolog i kontroler produkcji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ 

Komentarze (0)