Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo obronne RP
 • psychologia zagrożeń
 • prawo lotnicze
 • geografia bezpieczeństwa
 • lotnictwo cywilne i państwowe

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi kształcenie na czterech kierunkach, kursach doskonalenia zawodowego oraz kursach kwalifikacyjnych na kolejny stopień wojskowy. W ofercie dydaktycznej znajduje się także Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Studenci uczą się o instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz o mechanizmach, które bezpieczeństwo narodowe kształtują.

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: prawo obronne RP, psychologia zagrożeń, prawo lotnicze, geografia bezpieczeństwa, lotnictwo cywilne i państwowe. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w LAW znajdą zatrudnienie w resorcie obrony narodowej, resorcie spraw wewnętrznych i administracji, przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych.   

Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie opinie? Patryk, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Studia w LAW w Dęblinie to niezwykle prestiżowa sprawa, dlatego ogarnia mnie duma, gdy pomyślę sobie, że rzeczywiście tu jestem. Studia uczą nie tylko umiejętności i działań, uczą także patriotyzmu i oddania sprawie. To fantastyczne.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej:

Absolwent Bezpieczeństwa narodowego w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • wyposażenia pokładowego i procedur w samolocie,
 • procedur i instrumentów kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony lotnisk,
 • reagowania i usuwania zagrożeń powstających na lotniskach,
 • diagnozowania i analizowania sytuacji kryzysowych,
 • prowadzenia właściwej polityki informacyjnej,
 • zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • resorcie obrony narodowej,
 • resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
 • przemyśle obronnym,
 • służbach i organach bezpieczeństwa państwa,
 • portach lotniczych,
 • cywilnych instytucjach lotniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)