Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Filologia germańska – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Historia kultury, literatury niemieckiej
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Wstęp do językoznawstwa/ literaturoznawstwa
 • Tłumaczenia

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Filologię germańską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci nabywają także umiejętności translatorskich, analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

W gronie najważniejszych przedmiotów realizowanych w programie znajdują się: praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego, tłumaczenia, publicystyka niemiecka, niemiecki system medialny, trening interkulturowy, komunikacja międzykulturowa. A co po studiach? Absolwenci Filologii germańskiej na UŁ znajdą zatrudnienie jako nauczyciel, tłumacz, dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych, pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Martyna, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Każdy, kto interesuje się literaturą i kulturą niemieckojęzyczną powinien wybrać Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mnie do tego wyboru przekonały liczne specjalności, a zwłaszcza ta, dzięki której rozwijam umiejętności tłumacza.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - ważne informacje

Filologia germańska studia Łódź

Filologia germańska studia

Filologia germańska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury języka niemieckiego,
 • tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim,
 • interpretacji tekstów oraz innych wytworów kultury,
 • przekładoznawstwa,
 • organizacji, planowania, przeprowadzania i ewaluowania procesu nauczania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • tłumacz,
 • dziennikarz,
 • specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych,
 • pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język niemiecki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku języka angielskiego min. B2+. Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: Rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż FILOLOGIA GERMAŃSKA wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne  wybrać

Studia na kierunku Filologia germańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)