Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

02.02.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSH WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przedsiębiorczość
 • podstawy finansów
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • statystyka opisowa
 • elementy ekonometrii
 • finanse publiczne
 • finanse przedsiębiorstw

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje kształcenie nakierowane na nowoczesne formy biznesu. Wśród proponowanych kierunków kształcenia znajdują się Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to nabycie, pod okiem cenionych specjalistów, niezbędnych umiejętności, takich jak: analizowanie zjawisk gospodarczych i ekonomicznych, prowadzenie inwestycji, czy stosowanie prawa finansowego w praktyce. W procesie tworzenia programu nauczania czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz szereg specjalistów, dzięki czemu jest on przystosowany do obecnie panujących wymagań rynku pracy. Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to połączenie przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych, a większość realizowanych zajęć to konwersatoria, laboratoria i ćwiczenia.

W bogatym programie nauczania na kierunku Finanse i rachunkowość w WSH znajdują się następujące przedmioty: przedsiębiorczość, podstawy finansów, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka opisowa, elementy ekonometrii, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, doradztwo i poradnictwo finansowe. A co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie w biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia, to czas, w którym kandydaci zadają wiele pytań. Aby nie pogubić się w ich natłoku, warto zapytać o jedno: Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie? Monika, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to bardzo aktywnie spędzony czas. Człowiek po prostu wie, że studiuje. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, od których bardzo wiele można się nauczyć.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Wroclaw

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Absolwent Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych,
 • księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych,
 • wyceniania pozycji sprawozdawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurze maklerskim,
 • departamencie planowania i budżetowania,
 • biurze rachunkowym,
 • biurze doradztwa podatkowego,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Komentarze (0)