Europeistyka – Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia stawiająca sobie za cel kształtowanie kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta. W szerokiej ofercie kierunków, kandydaci znajdą Europeistyką, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, a także nabycie umiejętności analizowania złożonych procesów ekonomicznych, politycznych, społecznych i historycznych zachodzących w Unii Europejskiej. Studenci poznają historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania UE.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Europeistyka? Na przykład: kultura europejska, współczesne doktryny i ruchy polityczne, euromarketing, historia gospodarcza, europejskie prawo gospodarcze, integracja gospodarcza w Europie, systemy polityczne państw europejskich, opinia publiczna i propaganda, komunikowanie masowe. A co po studiach? Absolwenci Europeistyki w SSW znajdą zatrudnienie w organizacjach kulturalnych i społecznych, urzędach i instytucjach, mediach, agencjach reklamy, wydawnictwach, fundacjach i stowarzyszeniach.

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Sopocka Szkoła Wyższa opinie? Karolina, studentka Europeistyki mówi:

„Studia w Sopockiej Szkole Wyższej to strzał w dziesiątkę. Oprócz wiedzy, którą zdobywam, nabywam także kompetencji, bez których prawdopodobnie nie odnalazłabym się zarówno na wymagającym rynku pracy, jak i w zawodzie, który dla siebie wybrałam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę w Sopockiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Europeistyka w Sopockiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania procesów społecznych,
 • rozumienia zróżnicowania kulturowego Europy i wspólnych cywilizacyjnych fundamentów,
 • analizowania zjawisk politycznych,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • interpretacji prawa europejskiego,
 • metod badań medioznawczych,
 • przyczyn i skutków integracji regionalnej,
 • sztuki negocjacji i komunikacji społecznej,
 • charakterystyki instytucji europejskich,
 • geografii gospodarczej Skandynawii,
 • poszukiwania partnerów do międzynarodowej współpracy gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka w Sopockiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • agencjach reklamy,
 • agencjach informacyjnych,
 • sztabach wyborczych,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku europeistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Sopocka Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)