Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • administracja publiczna
 • geografia polityczna
 • prawo wojny i konfliktów zbrojnych
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • negocjacje kryzysowe
 • prawo wykroczeń
 • rewolucje polityczne

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, a także zaznajamiają się z psychologią, prawem czy funkcjonowaniem służb specjalnych.

W programie nauczania można odnaleźć następujące przedmioty: międzynarodowe stosunki polityczne, administracja publiczna, geografia polityczna, prawo wojny i konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwo energetyczne, negocjacje kryzysowe, prawo wykroczeń, rewolucje polityczne, zagrożenia asymentryczne, stany nadzwyczajne. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w szeroko pojętych służbach mundurowych i specjalnych, ośrodkach badawczych, organizacjach rządowych i pozarządowych, administracji publicznej, partiach politycznych, środkach masowego przekazu.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Bartek, student Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mówi:

„Zawsze należy uczyć się od najlepszych i mieć wsparcie ze strony doświadczonych praktyków. Uniwersytet Śląski w zakresie Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego współpracuje z Komendą Wojewódzką Policją, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli mamy możliwość uczenia się od ludzi, którzy są prawdziwymi fachowcami w swoich dziedzinach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • analizowania i interpretacji problemów procesów zarządzania,
 • rozpoznawania i analizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straży Granicznej,
 • ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych,
 • administracji publicznej różnego szczebla,
 • partiach politycznych,
 • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • zespołach reagowania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)