Historia sztuki

Historia sztuki

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Historia sztuki - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki starożytnej
 • historia urbanistyki
 • współczesna gospodarka rynkowa
 • socjologia sztuki
 • historia Śląska
 • ikonografia i treści ideowe sztuki
 • historia sztuki nowożytnej polskiej
 • estetyka

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą kierunek Historia sztuki, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z historii sztuki powszechnej, polskiej oraz sztuki regionu. Studenci poznają zjawiska historii sztuki w interdyscyplinarnym odniesieniu do innych dziedzin humanistycznych, uczą się interpretować dzieła sztuki, a także zgłębiają temat obrotu dziełami sztuki.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki starożytnej, historia urbanistyki, współczesna gospodarka rynkowa, socjologia sztuki, historia Śląska, ikonografia i treści ideowe sztuki, historia sztuki nowożytnej polskiej, estetyka, historia sztuki Śląska, metodologia historii sztuki, historia sztuki nowoczesnej powszechnej, historia doktryn artystycznych. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w placówkach muzealnych, domach kultury, urzędach miasta, urzędach konserwatorskich, szkołach, galeriach sztuki.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Rafał, student Historii sztuki mówi:

„Historia sztuki to historia ludzi i całych cywilizacji. To również dokumentacja upływającego czasu i zmieniających się obyczajów, mentalności, a nawet wrażliwości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki stosowanych w historii sztuki metod badawczych,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • interpretacji dzieł sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach muzealnych,
 • domach kultury,
 • urzędach miasta,
 • urzędach konserwatorskich,
 • szkołach,
 • galeriach sztuki.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia sztuki - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)