Politologia

Politologia

Politologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i prawie
 • współczesne systemy polityczne
 • system polityczny RP
 • samorząd i polityka lokalna
 • myśl polityczna
 • socjologia polityki
 • komunikowanie polityczne

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie edukacyjnej nie mogło zabraknąć kierunku Politologia, prowadzonego na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Śląskim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Politologia? Na przykład: nauka o państwie i prawie, współczesne systemy polityczne, system polityczny RP, samorząd i polityka lokalna, myśl polityczna, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, ruchy społeczne i polityczne. A co po studiach? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Śląskim przygotowani są do prowadzenia działalności eksperckiej i doradczej, a znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ośrodkach badawczych, a także w mediach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Piotrek, student Politologii na Uniwersytecie Śląskim mówi:

„Studiuję Politologię na Uniwersytecie Śląskim ze względu na interesujące specjalności. Dzięki nim można dowiedzieć się znacznie więcej niż na tym samym kierunku, ale innych uczelniach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,
 • państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych,
 • zarządzania instytucjami państwowymi,
 • zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych,
 • współczesnych stosunków religijnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)