Energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka i chemia jądrowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia fizyczna
 • metody numeryczne
 • elektrodynamika
 • fizyka jądrowa
 • elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej
 • zastosowanie fizyki jądrowej
 • chemia jądrowa i radiacyjna
 • podstawy hydrodynamiki
 • chromatografia cieczowa

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W ofercie dydaktycznej, pod literą „E” kandydaci odnajdą kierunek Energetyka i chemia jądrowa, realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z matematyki oraz głównych działów fizyki i chemii. Studenci uczą się posługiwać przyrządami pomiarowymi- mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym i substancjami chemicznymi. Ponadto, poznają zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne, aktualne kierunki rozwoju w dziedzinie fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych, a także uczą się organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołową.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: chemia fizyczna, metody numeryczne, elektrodynamika, fizyka jądrowa, elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej, zastosowanie fizyki jądrowej, chemia jądrowa i radiacyjna, podstawy hydrodynamiki, chromatografia cieczowa, warsztaty z fizyki reaktorów jądrowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Energetyki i chemii jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe, Państwowej Agencji Atomistyki, organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową, organach administracji związanych z ochroną środowiska, instytutach naukowo- badawczych, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat technik jądrowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karol, student Energetyki i chemii jądrowej mówi:

„Studia powinny być wciągające, inaczej są tylko nudnym obowiązkiem. Jeśli poszukujecie ciekawych rozwiązań i fajnych pomysłów na zdobycie wykształcenia, polecam gorąco Uniwersytet Warszawski. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę i chemię jądrową na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizyki jądrowej,
 • chemii jądrowej,
 • radiochemii,
 • zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle,
 • ochrony radiologicznej,
 • analizy instrumentalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka i chemia jądrowa:

Absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe,
 • Państwowej Agencji Atomistyki,
 • organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową,
 • organach administracji związanych z ochroną środowiska,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat technik jądrowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UW

Komentarze (0)