Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

18.06.2021

Finanse i rachunkowość – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 2020/2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w SWEIZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia, 
 • makroekonomia, 
 • podstawy finansów, 
 • podstawy rachunkowości, 
 • matematyka finansowa, 
 • rachunkowość finansowa, 
 • bankowość, 
 • finanse przedsiębiorstwa, 
 • finanse publiczne, 
 • statystyka matematyczna i ekonomiczna, 
 • analiza finansowa, 
 • organizacja i zarządzanie,
 • ubezpieczenia

 

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie miasta w centralnej Polsce. W ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Finanse i rachunkowość, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także nabycie umiejętności, wśród których wyróżnić można analizowanie podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy finansów, podstawy rachunkowości, matematyka finansowa, rachunkowość finansowa, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, finanse publiczne, statystyka matematyczna i ekonomiczna, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie, ubezpieczenia. Jaka przyszłość zawodowa czeka absolwentów kierunku? Po ukończeniu nauki można znaleźć zatrudnienie w sektorze bankowym, instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym, działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym, działach księgowości, biurach audytorskich, biurach rachunkowych.

Poszukiwanie idealnej uczelni nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, specjalności, programy nauczania. Jakie ma Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi opinie? Sylwia, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„W Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania spotkałam ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Nauka w takiej atmosferze przychodzi z łatwością. Polecam tę uczelnię wszystkim, którzy chcą zdobywać wykształcenie w przyjaznym, pozytywnym miejscu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość:

Absolwent Finansów i rachunkowości w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania prawdopodobieństwa rozkładu zmiennych losowych- skokowych i ciągłych jednowymiarowych,
 • czytania i przetwarzania danych statystycznych,
 • poruszania się w obowiązujących przepisach prawa,
 • określania zależności między produkcją końcową a globalną,
 • prognozowania i szacowania błędów prognozy,
 • zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad i celów kształtowania parametrów finansowych,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdawczości,
 • rachunkowości finansowej,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • sektorze bankowym,
 • biurach maklerskich,
 • działach księgowości,
 • biurach audytorskich,
 • biurach rachunkowych,
 • działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym,
 • przedsiębiorstwach opartych na kapitale spółdzielczym i prywatnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Komentarze (0)