Studia euroazjatyckie

Studia euroazjatyckie

Studia euroazjatyckie

Studia euroazjatyckie – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Warszawskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia euroazjatyckie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o polityce
 • cywilizacje Wschodu
 • dzieje ZSRR
 • kultura popularna na obszarze euroazjatyckim
 • myśl polityczna Wschodu
 • systemy polityczne państw euroazjatyckich
 • transformacja polityczna w państwach Bliskiego Wschodu

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej można znaleźć Studia euroazjatyckie, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej, oraz nabycie umiejętności identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej. Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: nauka o polityce, cywilizacje Wschodu, dzieje ZSRR, kultura popularna na obszarze euroazjatyckim, myśl polityczna Wschodu, systemy polityczne państw euroazjatyckich, transformacja polityczna w państwach Bliskiego Wschodu, polityka gospodarcza i społeczna w państwach euroazjatyckich, elity i przywództwo polityczne w państwach Azji Centralnej i Kaukazu. A co po studiach? Absolwenci kierunku Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w ośrodkach analiz politologicznych, oraz w roli eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Jarek, student Studiów euroazjatyckich mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to spełnienie marzeń. Chcę zdobyć tutaj solidne wykształcenie, nabyć doświadczenia, a potem, kto wie, być może wrócić na uczelnię w roli wykładowcy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku,
 • polityki gospodarczej i społecznej w państwach euroazjatyckich,
 • turystyki na obszarach euroazjatyckich,
 • konfliktów zbrojnych,
 • etnopolityki w państwach poradzieckich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia euroazjatyckie:

Absolwent kierunku Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie:

 • ośrodkach analiz politologicznych,
 • jako ekspert,
 • jako doradca,
 • jako komentator życia politycznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Studia euroazjatyckie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW

Komentarze (0)