Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku - kierunki studiów

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku - kierunki studiów

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu Filia w Rybniku oferuje studentom kształcenie na kierunku Pedagogika. Dzięki rozbudowanemu programowi nauczania oraz nowoczesnym metodom kształcenia przygotowują się do praktycznego wykonywania zawodu pedagoga, jak również rozwijają indywidualne pasje i zainteresowania.

Studenci Pedagogiki wyposażani są w podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, nabywają umiejętności w zakresie planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem, pozyskują kompetencje niezbędne do prowadzenia innowacyjnych działań na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia.

Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, kończący się uzyskaniem dyplomu licencjata.


 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Komentarze (0)