Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia organiczna
 • biochemia
 • enzymologia
 • genetyka
 • biologia molekularna
 • inżynieria genetyczna
 • mikrobiologia

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kształci studentów w ramach trzynastu wydziałów. A jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Na przykład Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umożliwiającej sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci uczą się stosowania odpowiednich, zaawansowanych technik obliczeniowych do danych biologicznych, poznają zasady określające trójwymiarową strukturę makrocząsteczek biologicznych, a także stosowania odpowiednich metod doświadczalnych służących do badania ważnych obszarów w dziedzinie biotechnologii, chemii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i nauk pokrewnych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia organiczna, biochemia, enzymologia, genetyka, biologia molekularna, inżynieria genetyczna, mikrobiologia, immunologia, kultury komórkowe i tkankowe. A jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Biotechnologię w SGGW znajdą zatrudnienie w jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Monika, studentka Biotechnologii mówi:

„Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to najlepsza uczelnia, jaką mogłam dla siebie wybrać. Co najważniejszą, uczą w niej doświadczeni praktycy i przekazują wiedzę praktyczną, którą potem wykorzystam na swojej drodze zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • ilościowego opisu procesów jednostkowych,
 • metodologii pracy doświadczalnej,
 • stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii,
 • opisu właściwości i reaktywności związków nieorganicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ogrodnictwa, Biotchnologii i Architektury Krajobrazu

Komentarze (0)