Akademia Pedagogiki Specjalnej - kierunki studiów

Akademia Pedagogiki Specjalnej - kierunki studiów

Akademia Pedagogiki Specjalnej

kierunki studiów 2021

Odkryj kierunki na APS i sprawdź gdzie możesz studiować 

Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunki studiów 2021

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są cztery kierunki studiów: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA oraz INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (nowość od roku 2016/2017). Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia), niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja).
 
Studenci pedagogiki nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne. WNP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie pedagogiki.
 
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA oraz PSYCHOLOGIA. Kształcenie na tych kierunkach nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. WSNS uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Socjologia.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie popularne kierunki

Komentarze (0)