Filologia polska

Filologia polska

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie - kierunki studiów

Filologia polska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • atrybucja autorska
 • edytorstwo tekstów dawnych
 • fonetyka artykulacyjna
 • edukacja szkolna wobec kultury regionu
 • komunikacja międzykulturowa
 • edytorstwo literatury współczesnej
 • programowanie języka

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie proponowanych kandydatom kierunków kształcenia, pod literą „F” odnajdą kierunek Filologia polska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Podstawowym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych oraz ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także zrozumienie roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata, a także świadomość złożoności języka, w tym terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego, oraz zróżnicowania współczesnego języka polskiego.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: atrybucja autorska, edytorstwo tekstów dawnych, fonetyka artykulacyjna, edukacja szkolna wobec kultury regionu, komunikacja międzykulturowa, edytorstwo literatury współczesnej, programowanie języka, kształcenie sprawności językowych, lingwistyczna analiza tekstu zaburzonego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w mediach lokalnych i ogólnopolskich, wydawnictwach, placówkach kulturalnych, biurach redakcyjno-korektorskich, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, placówkach oświatowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Klaudia, studentka Filologii polskiej mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, interesujące specjalności sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia Kraków

Filologia polska studia

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • historii literatury polskiej,
 • artystycznych i ideowych problemów literatury polskiej w poszczególnych epokach,
 • gramatyki opisowej języka polskiego,
 • analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich,
 • ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich,
 • wydawnictwach,
 • placówkach kulturalnych,
 • instytucjach samorządowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach redakcyjno-korektorskich,
 • teatrach,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów - dyplom licencjata.W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (0)