Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie - kierunki studiów

Filologia rosyjska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia rosyjska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psycholingwistyka
 • literatura rosyjska w przekładach polskich
 • rosyjskie teorie przekładu
 • historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego
 • analiza tekstów literackich

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje kandydatom niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jakie są to kierunki? Na przykład Filologia rosyjska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia rosyjska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psycholingwistyka, literatura rosyjska w przekładach polskich, rosyjskie teorie przekładu, historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego, analiza tekstów literackich, literatura polska w przekładach rosyjskich, gramatyka opisowa, tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych, stylistyka, analiza tekstów specjalistycznych. A co po studiach? Absolwenci Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia rosyjska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Sebastian, student Filologii rosyjskiej mówi:

„Studiuję Filologię rosyjską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, bo Rosja zajmuje szczególne miejsce w gronie moich zainteresowań. Bardzo chciałbym tam pojechać, zobaczyć jak najwięcej, poznać kulturę, historię, obyczaje. Studia to pierwszy krok do realizacji marzeń.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA ROSYJSKA  - ważne informacje

Filologia rosyjska studia Kraków

Filologia rosyjska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię rosyjską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
 • literatury rosyjskiej,
 • fonetyki praktycznej,
 • twórców rosyjskiej kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia rosyjska:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • dziennikarz,
 • konsultant,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język rosyjski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia rosyjska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (0)