Filozofia

Filozofia

Filozofia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawowe filozoficzne pojęcia greki
 • kultura starożytnej Grecji i Rzymu
 • psychologia społeczna
 • metodologia pracy naukowej
 • podstawowe problemy teorii poznania
 • filozofia społeczno- polityczna
 • historia filozofii nowożytnej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych w regionie. W bogatej ofercie dydaktycznej, zbudowanej na bazie siedmiu wydziałów, kandydaci odnajdą kierunek Filozofia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest poznanie nurtów filozoficznych i głównych koncepcji europejskich, jak również największych pozaeuropejskich kręgów cywilizacyjnych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru historii filozofii, logiki, epistemologii, filozofii umysłu, metafizyki, etyki, filozofii społecznej i filozofii polityki, estetyki, filozofii kultury. Ponadto pozyskują wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń oraz wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: podstawowe filozoficzne pojęcia greki, kultura starożytnej Grecji i Rzymu, psychologia społeczna, metodologia pracy naukowej, podstawowe problemy teorii poznania, filozofia społeczno- polityczna, historia filozofii nowożytnej, historia nauki, etyka, estetyka i filozofia sztuki, prawa człowieka, antropologia kultury, filozofia dziejów, filozofia analityczna, filozofia religii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Filip, student Filozofii mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, bo to uczelnia, która ma dobrą markę i dobrą opinię. Nie zawiodłem się. To bardzo dobra uczelnia, w której uczą doświadczeni wykładowcy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
 • nowoczesnych technik zarządzania,
 • planowania i organizacji pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach akademickich,
 • branży HR,
 • branży Public Relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Filozofia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UP

Komentarze (0)