Logopedia

Logopedia

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie - kierunki studiów

Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • neurobiologiczne podłoże akwizycji języka
 • metodyka nauczania dzieci języka polskiego jako języka edukacji szkolnej
 • warsztat pracy logopedy i glottodydaktyka
 • trening słuchowy w nauczaniu języka drugiego

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to istotny ośrodek akademicki. Na liście proponowanych kierunków kształcenia odnajdziemy, miedzy innymi, kierunek Logopedia, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do diagnozowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych i terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: neurobiologiczne podłoże akwizycji języka, metodyka nauczania dzieci języka polskiego jako języka edukacji szkolnej, warsztat pracy logopedy i glottodydaktyka, trening słuchowy w nauczaniu języka drugiego, podstawy komunikacji międzykulturowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w placówkach oświatowych, w roli nauczyciela- logopedy.

 

Opinie

Decyzje związane ze studiami nierzadko przychodzą z niemałym trudem. Którą uczelnię wybrać? Czy program nauczania będzie ciekawy i satysfakcjonujący? Jeśli postawiliśmy na Logopedię, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Agnieszka, studentka Logopedii mówi:

„Nigdy nie żałowałam decyzji o podjęciu nauki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a nawet szczerze wszystkim tę uczelnię polecam. To wyjątkowe miejsce, pełne ludzi z pasją i ciekawymi pomysłami na życie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

Logopedia studia Kraków

Logopedia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dydaktyki języka polskiego jako języka obcego,
 • różnorodnego uwarunkowania procesu kształcenia językowego,
 • europejskich standardów nauczania języków obcych,
 • psychologicznych aspektów migracji,
 • systemu gramatycznego języka polskiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie :

 • w placówkach oświatowych,
 • jako nauczyciel- logopeda.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (P lub R); sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów – oceny z dyplomu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (1)

studentina odpowiedz

nie polecam podyplomowej logopedii na UP, zero przygotowania praktycznego do zawodu, nastawienie na metodę krakowską, brak wiedzy o jąkaniu, seplenieniu, reraniu, czesne z kosmosu, chyba najdroższa logo podyplomowa w Polsce, niektóre prowadzące bardzo nieprzystępne ...