Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku malarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pracownia malarstwa
 • pracownia rysunku
 • pracownia struktur wizualnych
 • historia sztuki
 • sztuka współczesna
 • problemy formy i wyobraźni
 • pracownia intermedialna
 • podstawy anatomii plastycznej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Malarstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: pracownia malarstwa, pracownia rysunku, pracownia struktur wizualnych, historia sztuki, sztuka współczesna, problemy formy i wyobraźni, pracownia intermedialna, podstawy anatomii plastycznej, edytory obrazu, wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki, malarstwo w architekturze, metodologia teorii sztuki, sztuka w przestrzeni społecznej. A co po studiach? Absolwenci Malarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, domach kultury, instytucjach kultury, instytucjach wystawienniczych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Kasia, studentka Malarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to świetna możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i praca nad warsztatem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • używania różnych technik i metod malarskich i rysunkowych,
 • działań i realizacji na bazie doświadczeń fotograficznych i multimedialnych,
 • historii sztuki powszechnej i polskiej w kontekście historycznym,
 • identyfikowania najwybitniejszych dzieł i artystów różnych epok,
 • rozwijania indywidualnego języka artystycznej wypowiedzi,
 • myślenia przestrzennego,
 • rozróżniania materiałów rzeźbiarskich oraz świadomości ich wpływu na formę, charakter i specyfikę realizacji rzeźbiarskich.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Malarstwo:

Absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach kultury,
 • domach kultury,
 • instytucjach wystawienniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożonego z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Malarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Sztuki UP

Komentarze (0)