Sztuka i media

Sztuka i media

Sztuka i media – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka i media znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • laboratorium działań przestrzennych
 • fotografia
 • rejestracja i montaż wideo
 • edytory grafiki, kultura audiowizualna
 • podstawy animacji
 • projektowanie graficzne
 • typografia

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie proponowanych kandydatom kierunków kształcenia, pod literą „S” odnajdą kierunek Sztuka i media, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, które pozwolą na to, aby stać się samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Studenci uczą się kreatywnie wykorzystywać klasyczne metody zapisu wizualnego takie jak malarstwo, rysunek, działania przestrzenne oraz zestawia je ze strefą nowoczesnych mediów digitalnych. Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także nauka posługiwania się gatunkami fotograficznymi na potrzeby kreacji artystycznej, mediów, reklamy i wydawnictwa.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: laboratorium działań przestrzennych, fotografia, rejestracja i montaż wideo, edytory grafiki, kultura audiowizualna, podstawy animacji, projektowanie graficzne, typografia, psychologia reklamy, metodologia teorii sztuki, teoria nowych mediów, elementy prawa autorskiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w mediach, agencjach reklamowych, agencjach graficznych, instytucjach kultury.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Marzena, studentka Sztuki i mediów mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, bo nauka tutaj daje dużo przestrzeni do realizacji własnych pomysłów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Sztukę i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obróbki cyfrowej fotografii,
 • kształtowania i wykorzystywania związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w dziele,
 • problematyki audiowizualnego charakteru współczesnej kultury,
 • interpretacji dzieł sztuki jako tekstów kultury,
 • projektowania form graficznych o charakterze użytkowym,
 • projektowania obiektów w przestrzeni publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Sztuka i media:

Absolwent kierunku Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • agencjach graficznych,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach kultury.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest: rozmowa kwalifikacyjna, przegląd prac, egzamin praktyczny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Sztuka i media - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Sztuki UP

Komentarze (0)