Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

kierunki studiów 2021

Odkryj kierunki na CHAT i sprawdź gdzie możesz studiować 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna kierunki studiów 2021

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, przyjazne relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. ChAT posiada liczne kontakty naukowe, realizuje międzynarodowe programy współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi w Europie a także w Izraelu.

Wydział Teologiczny kształci studentów w zakresie nauk teologicznych. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej  Komisji Akredytacyjnej. Wydaje własne czasopismo naukowe „Rocznik Teologiczny ChAT”, znajdujący się na liście czasopism punktowanych MNiSzW (obecnie 40 punkty).

Wydział Nauk Społecznych ChAT kształci studentów w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział wydaje własne pismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, znajdujące się na liście czasopism punktowanych MNiSzW (obecnie 20 punktów) oraz indeksowane w Index Copernicus, współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi: placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, instytucjami opieki społecznej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie, także w trybie dostosowanym do potrzeb osób pracujących  (bezpłatne, odbywające się w soboty oraz dwa popołudnia w tygodniu i są to: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa na studiach licencjackich oraz pedagogika społeczno-kulturowa na studiach magisterskich). Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie popularne kierunki

Komentarze (0)