Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Kierunek Lekarski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku lekarskim na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na Kierunku lekarskim opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę, pozyskać liczne umiejętności, a także przygotować do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, po którym przyznawane jest prawo wykonywania zawodu. W bogatym harmonogramie nie brakuje zajęć dotyczących między innymi anatomii człowieka, medycyny ratunkowej, genetyki, czy etyki lekarskiej. Duży nacisk kładziony jest również na rozwijanie umiejętności prowadzenia prawidłowej komunikacji z pacjentem, jak i realizowania działań z zakresu promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.

Absolwenci studiów na Kierunku lekarskim posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, stanowiące podstawę do rozpoczęcia pracy zawodowej. Tę pracę mogą znaleźć na przykład w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, czy instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia człowieka
 • histologia
 • biofizyka
 • etyka lekarska
 • socjologia medycyny
 • embriologia
 • genetyka
 • biochemia

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to szkoła wyższa proponująca studentom zdobycie innowacyjnej i praktycznej wiedzy. W gronie realizowanych dyscyplin, kandydaci odnajdą Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, składających się na bagaż współczesnego lekarza. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych.

Program studiów na Kierunku Lekarskim w Uczelni Łazarskiego w Warszawie składa się z między innymi z przedmiotów: anatomia człowieka, histologia, biofizyka, etyka lekarska, socjologia medycyny, embriologia, genetyka, biochemia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, firmach farmaceutycznych, ośrodkach opieki społecznej.

Podejmowanie decyzji o wyborze kierunku i uczelni, niektórym kandydatom spędza sen z powiek. Warto wtedy rozwiać wszelakie wątpliwości, aby bez trudu podjąć tę, istotną, decyzję.

 

Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie?

Wiktoria, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to zdecydowanie pierwsza liga polskiego kształcenia wyższego i nauka tutaj to duża przyjemność, a także pewność zdobywanej wiedzy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

Kierunek lekarski studia Warszawa

Kierunek lekarski studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent Kierunku Lekarskiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
 • zasad farmakoterapii,
 • mechanizmów uszkodzenia tkanek i komórek,
 • mechanizmów działania leków,
 • utrzymywania poprawnych relacji z pacjentem,
 • medycyny ratunkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • ośrodkach opieki społecznej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)