International Relations and European Studies

International Relations and European Studies

International Relations and European Studies

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

International Relations and European Studies – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku international relations and european studies na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku international relations and european studies znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • western civilisation
 • Europe in the world
 • principles of economics
 • introduction to political philosophy
 • european integration
 • international organizations
 • diplomacy

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to istotny punkt na mapie edukacyjnej nie tylko województwa mazowieckiego. Studenci otrzymują możliwość zgłębiania najważniejszych dziedzin związanych z biznesem w języku angielskim, a przykład stanowi kierunek International Relations and European Studies, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie mechanizmów rządzących globalną i europejską polityką, jak również nabycie umiejętności analizowania i oceniania współczesnych zjawisk gospodarczo- społecznych, w tym konfliktów w perspektywie europejskiej i światowej. International Relations and European Studies, czyli stosunki międzynarodowe i studia europejskie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to także pozyskanie kompetencji analitycznych i menedżerskich.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: western civilisation, Europe in the world, principles of economics, introduction to political philosophy, european integration, international organizations, diplomacy, imagining and governing Europe, east Asia, power control. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły kierunek International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego znajdą zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach międzynarodowych, mediach, a także mogą poświęcić się pracy naukowej.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Maciek, student kierunku International Relations and European Studies mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to nowoczesna uczelnia. Miejsce, w którym przygotowujemy się do funkcjonowania we współczesnym świecie. Tutaj nie rzeczy zbędnych, nie ma niepotrzebnych zagadnień i zajęć. Program studiów to sto procent wiedzy, którą wykorzysta się w praktyce.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES - ważne informacje

International Relations and European Studies

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek International Relations and European Studies:

Absolwent kierunku International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zachodnich cywilizacji,
 • zasad ekonomii,
 • zasad integracji europejskiej,
 • polityki zagranicznej,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • statystyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku International Relations and European Studies:

Absolwent kierunku International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach rządowych i samorządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku International Relations - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)