Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teorie bezpieczeństwa
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • sztuka przetrwania
 • strzelectwo
 • zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Bezpieczeństwo narodowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, która pozwala na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci uczą się postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim to także umiejętności analizowania i stosowania zasad i norm prawnych, a także znajomość funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym jak i systemowym.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: teorie bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, sztuka przetrwania, strzelectwo, zasady udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe na UJ będą mogli znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Łukasz, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to uczelnia inna niż wszystkie i nie są to puste słowa. Studia na UJ to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na najlepszej i najsławniejszej uczelni, to jeszcze w najpiękniejszym mieście. Czego więcej chcieć od studiowania?”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami,
 • zbierania i hierarchizowania informacji,
 • organizacji akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
 • oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa,
 • ośrodkach doradczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ

Komentarze (0)