Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

23.01.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać ogólną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz konkretną, szczegółową wiedzę z obszaru nauk o finansach i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym. W harmonogramie nie brakuje zajęć poświęconych między innymi statystyce, rachunkowości zarządczej, finansom publicznym, matematyce finansowej, czy bankowości. Ponadto, studenci tego kierunku rozwijają umiejętności fundamentalne umiejętności, a zatem umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają solidne przygotowanie do pracy. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać na przykład w biurach rachunkowych, biurach maklerskich, czy funduszach inwestycyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse przedsiębiorstw
 • organizacja rachunkowości
 • ekonometria
 • rynki finansowe
 • sprawozdawczość finansowa
 • planowanie finansowe
 • zaawansowana analiza finansowa
 • analiza i modelowanie ryzyka finansowego

 

Nie od dzisiaj panuje wśród niektórych przekonanie, że pieniądz rządzi światem. Niezależnie od tego jaki wydźwięk ma taki pogląd prawdą jest, że pieniądze oraz wszystko, co z nimi związane są istotną częścią egzystencji na świecie. Bardzo często docierają do nas informacje o instytucjach finansowych, bankach, kredytach, ale zmiany w przepisach, a także zmiany w szeroko pojmowanym świecie sprawiają, że nietrudno się w tym temacie pogubić. Jak temu zaradzić? Jak pozyskać wiedzę w zakresie finansów? Należy wybrać kierunek o nazwie Finanse i rachunkowość. Znajdziecie go w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Właśnie tam prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy finansowe działające w przedsiębiorstwach, przepisy prawa finansowego, zasady prowadzenia inwestycji, czy też reguły doradztwa finansowo- księgowego. Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to przygotowanie do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, na fundamencie takich umiejętności jak negocjacje, prawidłowa komunikacja oraz dogłębna znajomość zjawiska globalizacji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Finanse i rachunkowość w WSM?

Na przykład: finanse przedsiębiorstw, organizacja rachunkowości, ekonometria, rynki finansowe, sprawozdawczość finansowa, planowanie finansowe, zaawansowana analiza finansowa, analiza i modelowanie ryzyka finansowego, instrumenty finansowe, zarządzanie ryzykiem i płynnością finansową, bankowość inwestycyjna, kalkulacje finansowe, ubezpieczenia społeczne, rachunek kosztów, strategie podatkowe przedsiębiorstw.

Świat finansów, choć niektórym może wydawać się nieduży, i tak stanowi olbrzymią wartość i siłę, która oddziałuje na całe społeczeństwa. Między innymi na tej podstawie można powiedzieć, że zagadnienia związane z omawianym przez nas kierunkiem będą wiecznie żywe, zatem nauka w tym zakresie nigdy nie wyjdzie z mody, a co więcej, nigdy nie będzie czymś przestarzałym, bądź niepotrzebnym. A skoro finanse są tak obszernym tematem, to gdzie znaleźć pracę i w jakiej roli? Absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, jednostkach produkcyjnych, jednostkach handlowych, instytucjach ubezpieczeniowych. Zawodów związanych z finansami i rachunkowością przybywa, zatem ról jakie mogą wykonywać absolwenci również. Mogą pełnić obowiązki analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, doradcy finansowego, specjalisty do spraw ryzyka, specjalisty do spraw finansów przedsiębiorstwa, czy kontrolera finansowego.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki, zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzji. Przed ostatecznym wyborem uczelni dobrze jest sprawdzić programy kształcenia, oferowane specjalności, a także jaką pracę możemy wykonywać po zakończeniu nauki. Omawiając Finanse i rachunkowość, warto dowiedzieć się:

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Emil, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia, która dba o to, aby student zdobył coś więcej niż tylko standardową, powszechną wiedzę. Tutaj stawia się na umiejętności i kwalifikacje zawodowe, na zdolność funkcjonowania na współczesnym rynku.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki i statystyki,
 • zasad funkcjonowania systemu prawa i poruszania się w obowiązujących przepisach,
 • zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • rozpoznawania i oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych,
 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • zarządzania ryzykiem i płynnością finansową,
 • zasad ładu korporacyjnego,
 • procedur i operacji bankowych,
 • polityki bilansowej przedsiębiorstwa,
 • standardów rewizji finansowej,
 • kontroli i audytu finansowego,
 • rachunkowości instrumentów finansowych,
 • funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • jednostkach produkcyjnych,
 • jednostkach handlowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Finanse i rachnukowość

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)