Politologia

Politologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Politologia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2021

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o polityce
 • systemy polityczne
 • nauka o prawie
 • historia polityczna Polski XX wieku
 • socjologia, ekonomia
 • techniki badań politologicznych
 • cywilizacja świata

 

Uniwersytet Jagielloński to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Politologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: nauka o polityce, systemy polityczne, nauka o prawie, historia polityczna Polski XX wieku, socjologia, ekonomia, techniki badań politologicznych, cywilizacja świata, media i komunikowanie społeczne, współczesna myśl polityczna, realizm polityczny, współczesne problemy polityki międzynarodowej, prawo międzynarodowe publiczne. A co po studiach? Absolwenci Politologii na UJ będą mogli znaleźć w urzędach administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, mediach.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Sebastian, student Politologii mówi:

„Politologia otwiera oczy na sytuacje, wydarzenia, a przede wszystkim przyczyny tych sytuacji. Politologia pozwala zrozumieć funkcjonowanie tego świata, który dla niektórych staje się coraz bardziej niezrozumiały. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim pozwalają zrozumieć wiele rzeczy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia Kraków

Politologia studia

Politologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,
 • funkcjonowania lokalnych podmiotów życia publicznego, samorządu, podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • zarządzania instytucjami państwowymi,
 • strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i pedagogiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Komentarze (0)