Zarządzanie w turystyce i sporcie

Zarządzanie w turystyce i sporcie

Zarządzanie w turystyce i sporcie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie w turystyce i sporcie – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • koncepcje zarządzania
 • prawo cywilne
 • zarządzanie strategiczne
 • marketing międzynarodowy
 • psychologia w zarządzaniu
 • polityka turystyczna

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie w turystyce i sporcie, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym oraz wykształcenie kluczowych kompetencji oczekiwanych przez współczesny rynek sportowy.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: koncepcje zarządzania, prawo cywilne, zarządzanie strategiczne, marketing międzynarodowy, psychologia w zarządzaniu, polityka turystyczna, konkurencja na rynku turystycznym, rynek reklamy w Polsce, turystyka międzynarodowa, konkurencja na rynku sportowym, zarządzanie wartością biznesu sportowego, planowanie imprez sportowych, organizacja wirtualna w sporcie, elementy symulacji w biznesie, komunikacja marketingowa, biznesowa ocena projektów sportowych, planowanie imprez turystycznych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, obiektach turystycznych, klubach sportowych.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Michał, student Zarządzania w turystyce i sporcie mówi:

„Sport od dziecka jest moją największą pasją i zawsze chciałem się w nim realizować, ale nie jako zawodnik, ale jako menedżer. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby przybliżyć się do swojego celu.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE - ważne informacje

Zarządzanie w turystyce i sporcie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w turystyce i sporcie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania imprez turystycznych,
 • planowania imprez sportowych,
 • prawa pracy,
 • komunikacji marketingowej,
 • zarządzania kompetencjami,
 • rachunkowości zarządczej,
 • polskiego rynku reklamy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego,
 • obiektach turystycznych,
 • klubach sportowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie i marketing w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie i marketing w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)