Doradztwo i coaching

Doradztwo i coaching

Doradztwo i coaching – Collegium Da Vinci w Poznaniu 2021

Studia na kierunku doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku doradztwo i coaching znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja interpersonalna
 • psychologia społeczna
 • etyka w pracy coacha
 • finanse przedsiębiorstwa
 • stymulacja myślenia twórczego
 • trening kreatywności
 • zachowania organizacyjne zespołu
 • podejmowanie decyzji przez jednostki i grupy

 

Doradztwo i coaching to efekt naszych czasów. Zawody związane z tą dziedziną bywają jeszcze niezrozumiałe, lecz popularność ich rośnie w szalonym tempie. Połączenie różnych dyscyplin, jak również wielu umiejętności sprawia, że doradztwo i coaching ciekawi coraz więcej młodych ludzi, którzy planują w przyszłości świadczyć usługi doradcze, trenerskie, czy też pomocowe w szeroko pojętym zarządzaniu.

Rozmyślając nad obraniem takiej ścieżki należy zdać sobie sprawę z tego, że nie są to łatwe obowiązki i aby je wykonywać należy posiadać dość szeroką wiedzę na wiele tematów, jak również różnorodne umiejętności. Ale od czego są studia? Wszystkiego można się przecież nauczyć. Dlatego na kandydatów czeka kierunek Doradztwo i coaching, w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jest on prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Dla kogo ten kierunek?

Kierunek Doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci w Poznaniu dedykowany jest tym, którzy chcieliby pracować z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą, czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Wybierając ten kierunek studenci otrzymują możliwość skorzystania z certyfikowanych szkoleń. Dla najlepszych są one bezpłatne w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. A jakie są to szkolenia? Na przykład: kurs tutorski I stopnia, kurs edukatora w zakresie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży, kurs mentoringu.

Co warto podkreślić, program kształcenia został opracowany we współpracy z doświadczonymi praktykami z zakresu psychologii, coachingu i konsultingu. W Polsce jedynie Collegium Da Vinci posiada patronat najbardziej liczących się międzynarodowych organizacji rozwoju osobistego: International Coach Federation i REFA.

 

Jaka praca po tym kierunku

Z omawianym przez nas kierunkiem kształcenia wiąże się wiele korzyści, a jedną z nich jest taka, że na podstawie posiadanego wykształcenia można wykonywać różne zawody. Jakie? Absolwenci Doradztwa i coachingu w Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw szkoleń, konsultanci do spraw samorozwoju, menedżerowie innowacji, specjaliści do spraw wizerunku pracodawcy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju pracowników. Rynek jest chłonny, zawody związane z coachingiem i doradztwem stają się modne, zatem edukacja w tym zakresie jawi się jako bardzo dobra inwestycja.

Studia w Poznaniu to temat długi i szeroki, jak przepływająca przez miasto rzeka Warta. Pokaźny wybór kierunków kształcenia może stanowić problem. Jak to możliwe? Niektórzy kandydaci mogą mieć trudność z wyborem pośród wielu interesujących dziedzin. Jeśli ostatecznie zdecydowaliśmy się na zagłębianie tematu doradztwa i coachingu, to należy jeszcze podjąć decyzję o wyborze uczelni.

 

Jakie ma Collegium Da Vinci w Poznaniu opinie?

Kamil, student Doradztwa i coachingu mówi:

„Collegium Da Vinci to miejsce dla ambitnych i pracowitych ludzi, którzy wiedzą co chcieliby osiągnąć w życiu."

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci w Poznaniu:

Absolwent kierunku Doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • projektowania innowacyjnych i efektywnych działań marketingowych,
 • modeli i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,
 • skutecznej motywacji pracowników,
 • kreowania strategii personalnej,
 • prawnych podstaw działalności gospodarczej,
 • zasad skutecznych negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Doradztwo i coaching:

Absolwent kierunku Doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw rozwoju pracowników,
 • coach,
 • menedżer innowacji,
 • menedżer projektu,
 • doradca zawodowy,
 • facylitator,
 • konsultant do spraw samorozwoju.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Doradztwo i coaching - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Collegium Da Vinci kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)