Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku technologia chemiczna na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • chemia fizyczna
 • operacje rozdzielania mieszanin
 • bezpieczeństwo techniczne
 • kontrola procesowa w technologii chemicznej

 

Chemia należy do grona przedmiotów, które mogą sprawiać niemałe problemy. Gdy staje się ona jeszcze bardziej szczegółowa i wchodzi na wyższy poziom, niektórzy nawet boją się spróbować ją zgłębić i zrozumieć. A czym zajmuje się Technologia chemiczna? Jest to dziedzina naukowa o procesach wytwarzania produktów w wyniku przemian chemicznych, fizykochemicznych i zawartości energii, w których następuje zmiana składu i właściwości wyjściowych surowców. Czy wszystko jest zrozumiałe? Dla zainteresowanych tą dyscypliną, na pewno tak. Mogą oni podjąć naukę na kierunku Technologia chemiczna, na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci rozwijają umiejętności związane z technologią chemiczną, metodami badawczymi i analitycznymi stosowanymi w przemyśle i laboratoriach chemicznych, termodynamiką techniczną i chemiczną, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą przemysłu chemicznego, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym. Kierunek zakłada także poznanie aspektów współczesnej technologii chemicznej oraz analityki i produkcji wyrobów kosmetycznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: grafika inżynierska, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, operacje rozdzielania mieszanin, bezpieczeństwo techniczne, kontrola procesowa w technologii chemicznej, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, podstawy technologii polimerów, automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych, informatyka chemiczna, technologia ochrony środowiska, metody badań powłok ochronnych, chemia i technologia wybranych leków, kinetyka bioprocesowa, chemia żywności.

Realizowany program świadczy o tym, że omawiana przez nas dziedzina jest bardzo szeroka i dzięki niej studenci mogą zdobyć różne kwalifikacje. Do najistotniejszych zaliczyć można: projektowanie procesów technologicznych, wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji. A gdzie można wykorzystać taką wiedzę? Absolwenci Technologii chemicznej na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy znajdą zatrudnienie w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Bydgoszcz jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma na Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opinie?

Agata, studentka Technologii chemicznej mówi:

„Studia w UTP nie należą do najłatwiejszych, ale należą do najlepszych. Warto przyłożyć się do nauki. Zdobyta tutaj wiedza na pewno zaprocentuje.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
 • oceny zachowania i reaktywności związków chemicznych w relacji do ich budowy,
 • postępowania z odpadami,
 • termodynamiki technicznej i chemicznej,
 • wykonywania obliczeń projektowych,
 • projektowania aparatury do produkcji chemicznej,
 • bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach,
 • służbach ochrony środowiska,
 • biurach projektowych,
 • sektorach administracji i zarządzania.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP

Komentarze (0)