Nawigacja

Nawigacja

Akademia Morska w Szczecinie - kierunki studiów

Nawigacja – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku nawigacja w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nawigacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • informatyka
 • elektrotechnika i elektronika
 • urządzenia nawigacyjne
 • meteorologia i oceanografia
 • budowa i stateczność statku
 • fizyka
 • systemy transportowe
 • nawigacja

 

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że jednym z najważniejszych kierunków na studiach morskich jest Nawigacja, gdyż słowo to, po łacinie, oznacza po prostu żeglugę, a jego definicja skupia się na prowadzeniu obiektu ruchomego, w tym przypadku statku wodnego. Początek tej dyscypliny przypada na czasy Henryka Żeglarza, patronującego wyprawom odkrywczym, które były możliwe, między innymi, dzięki wynalezieniu kompasu magnetycznego. Współczesna nawigacja opiera się głównie na metodach radionawigacyjnych, które mogą poznać ci, którzy w tej dziedzinie widzą dla siebie morze możliwości. Chcąc wypłynąć na szerokie wody warto zwrócić uwagę na kierunek Nawigacja, w Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi, służbach armatorskich oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej. Studenci rozwijają umiejętności z zakresu nawigacji obiektów, środków transportu i komunikacji, jak również określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją. Nawigacja w Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzony jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: informatyka, elektrotechnika i elektronika, urządzenia nawigacyjne, meteorologia i oceanografia, budowa i stateczność statku, fizyka, systemy transportowe, nawigacja, bezpieczeństwo nawigacji, ochrona transportu morskiego, eksploatacja techniczna środków transportu, łączność morska, manewrowanie statkiem, prawo morskie, zarządzanie statkiem, siłownie okrętowe, ochrona środowiska morskiego, morskie systemy informatyczne.

Realizowane na kierunku Nawigacja zajęcia mają na celu rozwinięcie konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: umiejętność analizy i syntezy, zarządzania informacją, zarządzania projektami. Wszystko to ma prowadzić do osiągnięcia zdolności przygotowywania i realizowania planu podróży, planu ładunkowego i operacji statecznościowo wytrzymałościowych, jak również stosowania w praktyce prawa morskiego, czy zarządzania ryzykiem operacyjnym. Studia związane z morzem zapewniają szerokie perspektywy i niemałą przestrzeń realizacji planów zawodowych. Absolwenci Nawigacji w Akademii Morskiej w Szczecinie będą mogli znaleźć zatrudnienie na światowym rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej od służb i floty handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, poprzez flotę pasażerską, przemysłową i usługową. Dokładniej rzecz ujmując, będą mogli pracować w zespołach badawczych i wdrożeniowych, lądowych służbach eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej, służbach kontroli lub nadzoru ruchu, administracji morskiej, instytucjach klasyfikacyjnych i służbie SAR oraz, co oczywiste, na statkach transportowych, offshore, zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, czy statkach badawczych.

Studia w Szczecinie to w dużej mierze studia związane z morzem. Omawiany przez nas kierunek kształcenia dostępny jest w ofercie dydaktycznej wyłącznie uczelni specjalistycznej.

 

Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie?

Janek, student Nawigacji mówi:

„Studia w Akademii Morskiej w Szczecinie to prestiż i powód do dumy. Nauka przynosi wiele satysfakcji, ale jest także wspaniałą przygodą, czymś wyjątkowym. Tego nie da się porównać z innymi uczelniami.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nawigację w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Nawigacja w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i konstrukcji statku,
 • systemów statkowych i urządzeń pokładowych oraz zasad ich bezpiecznej eksploatacji,
 • statkowych systemów napędowych,
 • procedur kontroli stateczności i wytrzymałości ogólnej i lokalnej statku,
 • zasad bezpiecznej nawigacji w zmiennych warunkach hydrometeorologicznych,
 • obowiązków oficera wachtowego,
 • międzynarodowego prawa drogi morskiej,
 • wykorzystywania systemów radarowych oraz automatycznego śledzenia i identyfikacji,
 • łączności w niebezpieczeństwie w paśmie VHF, MF, HF oraz łączności satelitarnej,
 • bezpieczeństwa życia i pracy na morzu,
 • globalnych problemów środowiska morskiego,
 • prawnego i ekonomicznego uwarunkowania funkcjonowania gospodarki morskiej i handlu zagranicznego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nawigacja:

Absolwent kierunku Nawigacja w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach badawczych i wdrożeniowych,
 • lądowych służbach eksploatacyjnych,
 • przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej,
 • służbach kontroli lub nadzoru ruchu,
 • administracji morskiej,
 • instytucjach klasyfikacyjnych i służbie SAR oraz, co oczywiste,
 • na statkach transportowych, offshore, zabezpieczających pola naftowe,
 • na wieżach wiertniczych i produkcyjnych,
 • na statkach badawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nawigacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia morskie wybrać

Studia na kierunku Nawigacja - wszystko co musisz wiedzieć

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki morskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nawigacyjnym AM w Szczecinie

Komentarze (0)