Transport

Transport

Akademia Morska w Szczecinie - kierunki studiów

Transport – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku transport w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika techniczna
 • ekonomika transportu
 • logistyka
 • środki transportu
 • automatyka
 • inżynieria ruchu
 • organizacja i zarządzanie
 • matematyka i badania operacyjne
 • systemy transportowe

 

Mówiąc o studiach na kierunku Transport większość osób ma na myśli zakres zagadnień związanych z transportem samochodowym. Zainteresowani tematem wiedzą, że produktem usługi transportowej jest praca przewozowa, którą mierzy się jako iloczyn masy przewożonego ładunku lub liczby przewiezionych osób i długości drogi ich przemieszczenia. Ale jak to wygląda w przypadku w studiów morskich? Obszar zagadnień musi wyglądać przecież zupełnie inaczej. Zgłębić to można wybierając kierunek Transport w Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest wyszkolenie grupy wysoko kwalifikowanych specjalistów dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, znających funkcjonowanie nowoczesnych systemów transportowych, nawigacyjnych oraz bezzałogowych, potrafiących je projektować, eksploatować oraz naprawiać. Studenci poruszają się w obszarze organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: mechanika techniczna, ekonomika transportu, logistyka, środki transportu, automatyka, inżynieria ruchu, organizacja i zarządzanie, matematyka i badania operacyjne, systemy transportowe, eksploatacja techniczna, morskie systemy bezpieczeństwa, systemy radarowe i antykolizyjne, psychologia w zarządzaniu, infrastruktura transportu, nawigacja morska, bezpieczeństwo przewozów morskich.

Zawarte w harmonogramie zajęcia mają za zadanie przygotować do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów, przede wszystkim w obszarze organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Kierunek charakteryzuje się systemowym podejściem stosowanym do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych, w szczególności transportu wodnego oraz zarządzania w tych systemach. Co się z tym wiąże absolwenci Transportu w Akademii Morskiej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczych, firmach projektowo- doradczych, jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że jeśli chcielibyśmy podjąć naukę na studiach morskich, to musimy zwrócić uwagę na kilka punktów znajdujących się na mapie północnej części naszego kraju. W stolicy województwa zachodniopomorskiego czeka na nas uczelnia, którą każdy kandydat powinien się zainteresować.

 

Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie?

Grzesiek, student Transportu mówi:

„Studia w Akademii Morskiej w Szczecinie to duży prestiż, satysfakcja, ale także spory wysiłek. Nauka nie jest łatwa, ale warto być ambitnym i osiągać zamierzone cele. Poprowadzi to do ciekawej kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Transport w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • automatyki, układów regulacji oraz zasad modelowania układów sterowania,
 • nawigacji, astronawigacji i meteorologii oraz środowiska morskiego,
 • zarządzania ryzykiem w transporcie,
 • budowy i działania elementów, układów i systemów elektronicznych wykorzystywanych w transporcie,
 • inżynierii ruchu i bezpieczeństwa transportu,
 • metod mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów,
 • modelowania matematycznego i symulacji komputerowej,
 • telekomunikacji i elektronicznych urządzeń nawigacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostkach badawczych,
 • firmach projektowo- doradczych,
 • jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nawigacyjnym AM w Szczecinie

Komentarze (0)