Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

O uczelni WSZOP

O uczelni – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to przykład uczelni, której działalność odpowiada potrzebom współczesności, także tej w wymiarze regionalnym. Nie należy do grona najstarszych rodzimych szkół wyższych, ale dzięki temu charakteryzuje się specyficznym podejściem do procesu kształcenia i wyznaje wartości, które w niektórych ośrodkach zostały już dawno temu zapomniane. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy stawia na naukę poprzez doświadczenie, a także kładzie nacisk na to, aby okres kształcenia był najważniejszym okresem życia studentów.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to uczelnia, która oferuje kształcenie w różnorodnych dyscyplinach, których wspólnym mianownikiem jest nowoczesność i innowacyjność. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi szkolenia, badania naukowe, organizuje konferencje, jak również rozwija własne wydawnictwo, mające na celu upowszechnianie działalności naukowo- badawczej pracowników. Misja Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy realizowana jest we wszystkich płaszczyznach działania: naukowo- dydaktycznej, ogólnokulturalnej i wychowawczej.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe na kierunkach związanych z naukami technicznymi, humanistycznymi i społecznymi. W ramach prowadzonych zajęć studenci rozwijają praktyczne umiejętności, jak również nabywają kompetencji, które stanowią podstawę efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Atutem uczelni jest wysoko rozwinięta współpraca międzynarodowa i, co warto podkreślić, wszystkie wyjazdy zagraniczne studentów są bezpłatne, a dzięki programowi Erasmus+ i systemowi stypendiów biorą oni udział w zajęciach na partnerskich uczelniach. Mówiąc o charakterze kształcenia należy wspomnieć o tym, że każdego dnia studenci WSZOP mają okazję do bezpośredniego kontaktu z ekspertami z kręgu konkretnych dyscyplin, gdyż właśnie pod ich okiem zdobywają wykształcenie.

 

WYKŁADOWCY

Nauka w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oparta jest na fundamentach nowoczesnego myślenia o kształceniu, a także samodzielnej polityki nauczania i własnych rozwiązań systemowych. Nad wszystkim czuwa doświadczone grono wykładowców, które tworzą wybitni i doświadczeni w swoich dziedzinach praktycy. Osoby przekazujące wiedzę studentom to nazwiska z ogromnym dorobkiem naukowym, jak również młodzi doktoranci, którzy z pasją rozwijają swoje naukowe zainteresowania.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mieści się przy ulicy Bankowej 8. Budynek posiada cztery kondygnacje, a mieszczą się w nim, między innymi, biblioteka i laboratoria. Ponadto, uczelnia posiada jeszcze budynek przy ulicy Ścigały 9, w którym znajdują się, między innymi, sale sportowe i studio audiowizualne, a także budynek przy ulicy Krzywoustego 9, w którym mieszczą się aule, sale wykładowe oraz laboratorium kryminalistyki. Zwracając uwagę na adres głównej siedziby WSZOP można powiedzieć, że studenci uczęszczający na zajęcia dokonali, na bank, słusznego wyboru.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Komentarze (0)