Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego
 • bezpieczeństwo państwa
 • prawa człowieka
 • psychologia
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • patologie społeczne

 

Problemy bezpieczeństwa są nierozerwalnym elementem życia człowieka, ponieważ bezpośrednio dotyczą jego funkcjonowania w określonym świecie. Niezależnie od tego w jaki sposób jest ono definiowane, to przyznać należy, że ma ogromny wpływ na rozwój cywilizacji. Wnioski z wielu badań, które prowadzono od wielu lat formują przekonanie, że bezpieczeństwo jest potrzebą człowieka, a także prawem natury każdej istoty, a szczególnie istoty myślącej i posiadającej zdolność kreowania bezpieczeństwa w sposób zorganizowany. Czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem są skomplikowane? Owszem, nie jest to najłatwiejsza dziedzina, ale zapewne bardzo ciekawa i jakże istotna. Przekonać się o tym mogą osoby, które na swój kierunek kształcenia wybiorą Bezpieczeństwo wewnętrzne. A gdzie? W Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach ma na celu przygotować profesjonalistów do pracy w jednostkach i organizacjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Studia o charakterze interdyscyplinarnym zakładają pozyskanie wiedzy z różnorodnych dziedzin, wśród których wyróżnić można: problemy polityczne i socjalne, kryminologię i kryminalistykę, bezpieczeństwo ludności w Unii Europejskiej, psychologię zeznań świadków, czy prawo karne. Pod okiem specjalistów i doświadczonych praktyków, studenci poznają teorię i zdobywają umiejętności z zakresu detektywistyki, psychologii klinicznej czy toksykologii sądowej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: socjologia, podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, bezpieczeństwo państwa, prawa człowieka, psychologia, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, patologie społeczne, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, nowoczesne systemy komunikacji, podstawy wyszkolenia strzeleckiego, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, organizacja działalności gospodarczej, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, system ratownictwa w Polsce, ochrona przeciwpożarowa, badania kryminalistyczne, wiktymologia, funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji, przestrzenne aspekty bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo oraz zagadnienia z nim związane tworzą ogromny mechanizm, w którym istotną rolę odgrywa każdy element. Między innymi dlatego, omawiany przez nas kierunek posiada tyle specjalności. Realizowane w ich ramach zajęcia mają za zadanie zapewnić zdobycie wiedzy z różnorodnych obszarów. A gdzie można wykorzystać pozyskane umiejętności? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach znajdą zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, agencjach ochrony i detektywistycznych, policji, straży miejskiej, organizacjach samorządowych i pozarządowych, straży granicznej.

Kierunki studiów w Katowicach tworzą długą listę dziedzin, która coraz mocniej zachęca kandydatów do studiowania w stolicy Górnego Śląska. Prawdą jest, że im więcej kierunków, tym podjęcie wyboru bywa trudniejsze. Jeśli chcielibyśmy zgłębić zagadnienie Bezpieczeństwa wewnętrznego, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która oferuje kształcenie w tym zakresie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach opinie?

Grzesiek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Wybrałem naukę w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, ponieważ zainteresował mnie program kształcenia i liczne specjalności, których nie było w ofertach dydaktycznych innych uczelni. Gdybym miał podejmować raz jeszcze decyzję odnośnie wyboru szkoły wyższej, to ponownie postawiłbym na WSZOP w Katowicach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • skutecznego komunikowania,
 • technik laboratoryjnych stosowanych w wykrywaniu i dokumentowaniu popełnienia przestępstw,
 • regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • zasad i form funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • zadań i zasad funkcjonowania organów państwa i administracji publicznej,
 • zwalczania patologii społecznych,
 • prawa migracyjnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • wymiarze sprawiedliwości,
 • agencjach ochrony i detektywistycznych,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • organizacjach samorządowych i pozarządowych,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Katowicach

Uczelnia Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Katowicach

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)