Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • podstawy prawa
 • statystyka
 • elementy prawa gospodarczego
 • rachunkowość
 • psychologia komunikacji
 • negocjacje i mediacje biznesowe
 • badania marketingowe
 • psychologia ekonomiczna

 

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że zarządzanie oraz umiejętności z nim związane należą dzisiaj do najcenniejszych i najczęściej poszukiwanych. Co ważne, nie funkcjonują one wyłącznie w przestrzeni biznesowej, ponieważ zarządzanie odgrywa ogromną rolę w każdej działalności. Szeroko rzecz ujmując, zarządzać można wszystkim, a nawet należy, ponieważ prawidłowe działania organizacyjne stanowią podstawę realizacji założonych planów i sukcesu. Jak się tego nauczyć i rozwinąć zarządcze predyspozycje? Należy zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zakłada pozyskanie wiedzy, będącej innowacyjnym połączeniem nauk ekonomicznych, marketingu, prawa oraz psychologii. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania organizacji, poznają zagadnienia związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z otoczeniem a także z zasobami wewnątrz firmy, czyli ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi. Co istotne, zajęcia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy prowadzą eksperci i praktycy z różnych gałęzi gospodarki, którzy uczą jak wykorzystywać wiedzę oraz umiejętności, by uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: socjologia, podstawy prawa, statystyka, elementy prawa gospodarczego, rachunkowość, psychologia komunikacji, negocjacje i mediacje biznesowe, badania marketingowe, psychologia ekonomiczna, kultura i tolerancja w organizacji, autoprezentacja i etykieta w biznesie, ekonometria, gospodarka światowa, zarządzanie kapitałem, zarządzanie programem, informatyka w projekcie.

Zarządzanie to niezwykle obszerne zagadnienie, a świadczyć mogą o tym liczne specjalności oferowana w ramach tego kierunku. Mają one na celu, między innymi, zapoznać studentów ze stylami zarządzania w przedsiębiorstwach i modelami strategii rozwoju organizacji. Uczą się jak wykorzystywać psychologiczne mechanizmy w skutecznym kierowaniu zespołem, poznają zasady profesjonalnego budowania kampanii promocyjnych, reguły rekrutacji i selekcji pracowników, formy rozliczania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, czy zasady prawidłowej komunikacji. Z tak bogatym bagażem wiedzy i umiejętności, absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, firmach konsultingowych, agencjach reklamowych, instytucjach samorządowych i pozarządowych, działach personalnych, działach kadr, firmach public relations, agencjach marketingowych.

Katowice to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach opinie?

Patrycja, studentka Zarządzania mówi:

„Dobrze wiem, że bez umiejętności zarządzania niemożliwe jest osiągnięcie sukcesu w biznesie. Dlatego studiuję w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, aby zostać profesjonalistką w tym zakresie. To świetna uczelnia. Miejsce dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • wpływu czynników ekonomicznych na zarządzanie,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją,
 • projektowania i realizacji kampanii reklamowych,
 • prowadzenia negocjacji,
 • wspierania rozwoju ludzkiego potencjału,
 • dokonywania procesu rekrutacji, selekcji i oceny pracowników,
 • zarządzania zespołem projektowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracowć po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • firmach konsultingowych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach sprzedaży i obsługi klienta,
 • instytucjach samorządowych i pozarządowych,
 • działach personalnych,
 • działach kadr i płac,
 • firmach public relations,
 • redakcjach portali internetowych
 • agencjach marketingowych,
 • jednostkach organizacji społecznych,
 • biurach prasowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Katowicach

Uczelnia Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Katowicach

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)