Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • socjologia
 • matematyka
 • statystyka
 • fizyka techniczna
 • prawo pracy
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe

 

Dzisiaj niemal wszyscy poszukują recepty na sukces zawodowy. Prowadzą badania, ankiety, wnikliwe analizy, aby odnaleźć ten jeden, najlepszy przepis. Ale czy taki w ogóle istnieje? Prawdą jest, że można zwiększyć swoje szanse na ciekawą karierę zawodową łącząc pewne elementy, w postaci określonej wiedzy i umiejętności. Tym połączeniem jest na pewno zarządzanie i inżynieria produkcji. Kwalifikacje wynikające z wiedzy na temat organizowania i planowania, a także wiedzy z zakresu nauk technicznych cieszą się obecnie dużą popularnością, a osoby mogące się nimi pochwalić nie mają większych trudności ze znalezieniem swojego miejsca na rynku pracy. Dlatego warto zainteresować się kierunkiem Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pozwala na zdobycie wiedzy technicznej oraz umiejętności menedżerskich. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów, którzy będą właściwie kierować i organizować systemy produkcyjne w przedsiębiorstwie, a także umiejętnie gospodarować zasobami przedsiębiorstwa. Złożony program zakłada rozwijanie kwalifikacji w zakresie budowy maszyn, inżynierii produkcji i materiałoznawstwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich, jak również fizjologii pracy, ergonomii, czy zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: logika, socjologia, matematyka, statystyka, fizyka techniczna, prawo pracy, ekologia i zarządzanie środowiskowe, badania operacyjne, organizacja systemów produkcyjnych, zintegrowany system zarządzania, zarządzanie projektami, polityka jakości i certyfikacja, nauka o materiałach, grafika inżynierska, mechanika techniczna, rachunkowość, zarządzanie produkcją i usługami, informatyka, procesy i techniki produkcyjne, logistyka w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to dyscyplina stanowiąca odpowiedź na postęp technologiczny. Nie dziwi więcej tak znaczna ilość różnorodnych specjalności. Dzięki nim studenci kierunku poznają zagadnienia związane z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy, zasady zarządzania procesami logistycznymi w nowoczesnej organizacji, zgłębiają temat przebiegu procesu przemysłowego, zaznajamiają się z metodami i technikami badań materiałów. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy i umiejętności absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach transportowych, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle spożywczym, ośrodkach badawczych i rozwojowych, administracji samorządowej, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach logistycznych.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Katowicach oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach opinie?

Michał, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to świetna uczelnia, w której otrzymujemy możliwość zdobycia wysokiej jakości wykształcenia pod okiem doświadczonych praktyków. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • nadzoru nad warunkami pracy,
 • szacowania ryzyka zawodowego,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • inżynierii utrzymania maszyn,
 • stosowania narzędzi wspomagających procesy decyzyjne,
 • bezpieczeństwa pożarowego budynków i terenów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • wydziałach zarządzania kryzysowego,
 • firmach szkoleniowych,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle spożywczym,
 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • ośrodkach badawczych i rozwojowych,
 • administracji samorządowej,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Katowicach

Uczelnia Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Katowicach

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)