Psychologia

Psychologia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Psychologia – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku psychologia w Collegium Humanum w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • budowa i funkcje mózgu
 • psychoterapia
 • psychologia pediatryczna
 • fizjologia człowieka
 • psychologia rozwojowa człowieka
 • diagnoza psychologiczna
 • neuropsychologia
 • psychologia w reklamie

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że najciekawszym obiektem badań jest człowiek. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku, czyli w dobie wszechobecnych informacji wiemy o sobie wszystko. Nawet jeśli tak jest, to nasza wiedza o drugim człowieku może być bardzo powierzchowna, a przecież trudno znaleźć osobę, która składa się tylko z dwóch kolorów, białego i czarnego. Psychologia jako kierunek kształcenia poszerza obszar swoich działań, a jest to spowodowane tym, że coraz częściej wykorzystywana jest w dziedzinach, w których do niedawna była dość rzadko stosowana. Taki stan rzeczy otwiera przed studentami i absolwentami wiele drzwi do karier zawodowych. Otrzymują oni coraz więcej możliwości wykorzystywania rozwiniętych na studiach umiejętności. Mówiąc o studiach, należy odnaleźć odpowiednią ofertę. Taka czeka w Warszawie, gdzie Psychologię można studiować w Collegium Humanum. Prowadzona jest tam na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Psychologia w Collegium Humanum w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym, i aplikacyjnym psychologii. Dyscyplina podzielona jest na szereg gałęzi w taki sposób, aby jak najdokładniej dopasować ją do obszaru, w której będzie wykorzystywana. Psychologia w Collegium Humanum w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: budowa i funkcje mózgu, psychoterapia, psychologia pediatryczna, fizjologia człowieka, psychologia rozwojowa człowieka, diagnoza psychologiczna, neuropsychologia, psychologia w reklamie, negocjacje i mediacje, zarządzanie efektywnością, kierunki psychologii klinicznej, zaburzenia zachowania i osobowości, zaburzenia odżywiania.

Jak już wspomnieliśmy Psychologia stosowana jest w różnych dziedzinach i pełni różnorodne role i funkcje. Wystarczy spojrzeć na liczne specjalności, aby wywnioskować jak bardzo jest potrzebna. Studenci omawianego przez nas kierunku w Collegium Humanum w Warszawie uczą się nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem, diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych, obserwacji, eksperymentowania i zrozumienia ludzkich problemów w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, czy też stosowania profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Psychologii w Collegium Humanum w Warszawie będą mogli pracować w ośrodkach psychoterapii, centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, klinikach, placówkach edukacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach rehabilitacji, sanatoriach i uzdrowiskach, szpitalach, ośrodkach sportu i rekreacji.

Studia w Warszawie to niezwykle obszerny temat, zważywszy na bardzo duży wybór uczelni i ofert dydaktycznych. Gdzie podjąć studia?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Paulina, studentka Psychologii mówi:

„Chciałam studiować Psychologię, ale w nowoczesny sposób, poznając jej różne aspekty i elementy. Mówiąc w prosty sposób, chciałam poznać ją wyraźnie, dokładnie i pozyskać umiejętności, dzięki którym rzeczywiście mogłabym pomagać ludziom. Takie studia znalazłam w Collegium Humanum w Warszawie, uczelni wyjątkowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Warszawa

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów powstawania emocji,
 • procesów motywacyjnych,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • diagnozowania sytuacji społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • diagnozy psychologicznej,
 • terapii neuropsychologicznej,
 • opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych,
 • terapii aktywizujących ruchowo osoby niepełnosprawne.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach psychoterapii,
 • centrach zdrowia psychicznego,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • klinikach,
 • placówkach edukacyjnych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • sanatoriach i uzdrowiskach,
 • szpitalach,
 • ośrodkach sportu i rekreacji.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (1)

Iwona odpowiedz

Chetnie się dowiem prawdziwej opinii o uczelni?