Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

03.02.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB TORUŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • ekonometria i prognozowanie
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego
 • podstawy prawa gospodarczego
 • statystyka
 • matematyka finansowa

 

Zapewne niemała rzesza osób uważa, że osoby studiujące kierunek Finanse i rachunkowość uczą się o sile pieniądza. Owszem, jest w tym sporo racji, ale dziedzina ta jest znacznie pojemniejsza i porusza zagadnienia, które dla osób niewtajemniczonych mogą być zanadto skomplikowane. Studenci kierunku przygotowują się do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych, jak również rozumieją skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Brzmi skomplikowanie? Na pewno tak. Ale dla osób, które wybiorą omawiany kierunek kształcenia będzie to edukacyjna codzienność. Chcąc uczyć się w mieście Mikołaja Kopernika, należy zwrócić uwagę na Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzone są na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Program studiów dostosowany jest do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców, a także realizowany jest we współpracy z najlepszymi firmami w regionie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, ekonometria i prognozowanie, podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, podstawy prawa gospodarczego, statystyka, matematyka finansowa, analiza finansowa, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstwa, podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, uproszczone formy ewidencji, podatki w działalności gospodarczej, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, arkusze kalkulacyjne - metody zaawansowane. Mówiąc o programie nauczania należy zwrócić uwagę, że każda specjalność posiada ukierunkowane przedmioty, które są w ich ramach realizowane. Wśród nich wymienić można: organizację banku i operacje bankowe, innowacyjne produkty na rynku finansowym, finansowanie potrzeb rozwojowych klientów, nowoczesne zarządzanie biznesem, prawo podatkowe materialne, zarządzanie ryzykiem finansowym.

Szeroka paleta specjalności zwraca uwagę, że Finanse i rachunkowość to obszerna i złożona dyscyplina. Dzięki realizowanym programom, studenci zdobywają przygotowanie, między innymi, w zakresie: zarządzania ryzykiem bankowym, funkcjonowania banków i instytucji finansowych, analizowania aspektów prawnych podejmowanych decyzji finansowych, identyfikowania preferencji klientów, kontroli podatkowej, czy sprawozdawczości i rachunkowości finansowej. To wszystko sprawia, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli samodzielnych księgowych, analityków kredytowych, doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego, specjalisty w kancelarii prawno- podatkowej, pracownika działu kadrowo- płacowego.

Finanse i rachunkowość to kierunek, który od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Nie inaczej jest w Toruniu. Gdzie studiować? Gdzie pozyskiwać cenne doświadczenie?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Artur, student Finansów i rachunkowości mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej uczą praktycy, profesjonaliści, doświadczeni znawcy wykładanych dyscyplin. Dla mnie to było najważniejsze, gdyż zastanawiałem się nad wyborem uczelni. „

 

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Toruniu

Studia w Toruniu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Toruń

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania i zarządzania ryzykiem bankowym,
 • funkcjonowania banków i instytucji finansowych,
 • przygotowywania ofert produktów finansowych,
 • analizowania potrzeb klienta,
 • zasad kontroli podatkowej, skarbowej oraz rozliczania zobowiązań podatkowych,
 • zarządzania portfelami papierów wartościowych,
 • analizowania rynków kapitałowych,
 • analizowania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz wdrażania rozwiązania w zakresie decyzji finansowych,
 • dokonywania oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych,
 • publicznych instytucjach ubezpieczeniowych,
 • firmach brokerskich,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • biurach rachunkowych,
 • kancelariach prawno- podatkowych,
 • biurach maklerskich,
 • firmach leasingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)