Psychologia

Psychologia

Dolnośląska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Psychologia – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczne aspekty psychologii wychowania
 • zarządzanie ludźmi
 • nurty i metody psychoterapii
 • zdrowie publiczne i promocja zdrowia
 • psychiatria sądowa
 • diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw
 • praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie

 

Wydawać by się mogło, że wiemy o sobie wszystko. Jednak człowiek zawsze będzie najciekawszym tematem badań i dyskusji i kto wie, ile jeszcze elementów tworzących emocjonalną układankę pozostało do odkrycia. Prawdopodobnie dlatego nie istnieje jedna, oficjalna definicja psychologii. Wiemy, że zajmuje się ona ludzkimi czynnościami i zachowaniem, bada reakcje, podstawę emocji, ale zmieniający się świat wciąż dokłada nowe zagadnienia i poszerza przestrzeń obserwacji. Na tych, których interesuje drugi człowiek, czeka kierunek Psychologia. A gdzie? W Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu zakłada pozyskanie umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci uczą się słuchać i bacznie obserwować otaczającą rzeczywistość, analizować procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich, nawiązywać prawidłowe kontakty, jak również diagnozować problemy i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to zdobycie obszernej wiedzy na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniem ludzi.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, między innymi: psychologowie, biegli sądowi kryminolodzy, psychoterapeuci, czy psychiatrzy. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: praktyczne aspekty psychologii wychowania, zarządzanie ludźmi, nurty i metody psychoterapii, zdrowie publiczne i promocja zdrowia, psychiatria sądowa, diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, trening umiejętności wychowawczych, rozwiązywanie problemów w organizacji.

Psychologia łączy się z wieloma dziedzinami, zatem wykształcony specjalista musi posiadać solidny bagaż wiedzy i różnorodnych umiejętności. Dlatego studenci Psychologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej uczą się zasad sporządzania opinii sądowych, zagadnień z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, diagnozowania i terapii wybranych problemów i zaburzeń psychicznych, diagnozowania problemów występujących w obrębie relacji interpersonalnych w miejscu pracy, czy też prowadzenia mediacji, interwencji i procesu terapeutycznego. Z wysokiej jakości wykształceniem, absolwenci omawianego przez nas kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach sądowych, ośrodkach kuratorskich, poradniach specjalistycznych, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, placówkach wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, firmach i agencjach rekrutacyjnych, agencjach konsultingowych, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach poprawczych.

Kierunki studiów we Wrocławiu tworzą szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, a wśród dziedzin kształcenia Psychologia zajmuje istotne miejsce. Z racji tego, że stolica Dolnego Śląska należy do największych ośrodków akademickich, nierzadko trudno jest podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej uczelni.

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Dominika, studentka Psychologii mówi:

„Studiuję w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, ponieważ tutaj bardzo dokładnie skupiamy się na człowieku, jego reakcjach, emocjach i zachowaniu. Żaden element nie jest pomijany. Ucząc się tutaj wiem, że staje się profesjonalistką, zawodowcem, świetnie przygotowanym do pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania, diagnozowania i interpretowania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniem człowieka,
 • uwarunkowań psychicznych człowieka oraz ich wpływu na interakcje z innymi ludźmi,
 • diagnozowania i terapii wybranych problemów i zaburzeń psychicznych,
 • diagnozowania środowiska rodzinnego,
 • zasad sporządzania opinii sądowych,
 • wspomagania rozwoju osobistego pracowników,
 • psychologii marketingu, reklamy i public relations.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach psychoterapii,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach sądowych,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • zakładach karnych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • przychodniach i klinikach psychiatrycznych,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach interwencji kryzysowej,
 • firmach i agencjach rekrutacyjnych,
 • agencjach konsultingowych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • zakładach poprawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)