Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

25.01.2022

Finanse i rachunkowość – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata i magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w KOŹMIŃSKI WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę i liczne umiejętności, dzięki którym można zdobyć pracę w obszarze finansów i rachunkowości w dowolnym podmiocie gospodarczym. W toku studiów studenci zaznajamiają się z mechanizmami gospodarczymi na szczeblu mikroekonomicznym i makroekonomicznym, zasadami zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także normami etycznymi i zawodowymi. Ponadto, rozwijają umiejętności w zakresie księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych, czy identyfikacji ryzyka w działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość sprawnie poruszają się po przestrzeniach rachunkowości, finansów, skarbowości, doradztwa finansowego, czy strategii inwestycyjnych. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać w wielu miejscach; od publicznych i prywatnych przedsiębiorstw, przez instytucje finansowe, po organizacje typu non- profit.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Statystyka
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Makroekonomia
 • Prawo handlowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynki finansowe
 • Ekonometria
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Interpretacja sprawozdań finansowych
 • Analiza finansowa

 

Finanse i rachunkowość to popularny kierunek kształcenia, ale na pewno nie łatwy. Specjaliści z tego zakresu muszą łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, matematyki, aby swobodnie poruszać się po przestrzeni związanej z instytucjami finansowymi, podatkami, kredytami, sprawozdaniami finansowymi, czy księgowaniem. Oczywiście zanim studenci zostaną specjalistami muszą dogłębnie poznać ten świat i otrzymać solidny bagaż wiadomości. Sposobem na to jest kierunek Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu mechanizmów ekonomicznych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Studenci poznają zasady oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych, księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków, wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji, identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania. Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także nauka zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych, sporządzania zaawansowanych raportów finansowych, przeprowadzania trafnej diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości.

Program nauczania składa się, miedzy innymi, z takich przedmiotów jak: etyka w finansach i rachunkowości, matematyka, analiza finansowa, rynki finansowe, prawo handlowe, statystyka, ekonometria, interpretacja sprawozdań finansowych, analiza portfelowa, analiza fundamentalna, komunikacja i negocjacje, narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości.

Co warto zaznaczyć, oprócz wykładów w programie studiów występuje znaczna ilość konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe, często odbywane w znanych korporacjach, stwarzające szanse na podjęcie w nich pracy jeszcze w trakcie nauki. Mówiąc o pracy warto powiedzieć, że absolwenci Finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki, zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzji. Przed ostatecznym wyborem uczelni dobrze jest sprawdzić programy kształcenia, oferowane specjalności, a także jaką pracę możemy wykonywać po zakończeniu nauki.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Kamila, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Akademia Leona Koźmińskiego to ciekawe miejsce, o przyjaznym klimacie. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania globalnych oraz lokalnych instytucji finansowych,
 • projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w finansach i rachunkowości,
 • norm zawodowych i etycznych, stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości,
 • księgowania operacji gospodarczych,
 • sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków,
 • dokonywania trafnego wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności,
 • zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach komercyjnych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
 • biurach maklerskich,
 • administracji publicznej,
 • firmach użyteczności publicznej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Komentarze (0)